Protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježili su djelatnici Policijske postaje Kutina i Centra za socijalnu skrb Kutina. Oni su na Gradskoj tržnici informirali građane o ovom društvenom problemu. Ženama, žrtvama nasilja i obiteljima potrebna je potpora društva i zajednička akcija. Zato su građanima podijeljeni letci i informativni materijali o načinima zaštite te su informirani o načinima prijave nasilja nad ženama i u obitelji te o mogućnostima pravne zaštite. Također su ohrabrili građane da prijavljuju slučajeve nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obilježava 25. studenog u cilju podizanja svijesti o ovom velikom problemu. U prvih deset mjeseci ove godine, nažalost, usmrćeno je ukupno sedam žena, a njih pet usmrtila je njima bliska osoba. Od ukupnog broja kaznenih djela nasilja u obitelji (497) u ovoj godini, njih 88 posto učinjeno na štetu žena. U proteklih pet godina u Hrvatskoj je ubijena 91 žena, što je čak 47 posto svih ubojstava, a u više od polovice slučajeva ubojice su bili njihovi intimni partneri.

U prigodi obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Vladi RH potpisan međuresorni Sporazum o suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sa ciljem uspostave novog Nacionalnog tima i novih županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Svrha je sporazuma osiguravanje zajedničke i koordinirane suradnje radi sveobuhvatne zaštite žrtava nasilja i unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva kroz provedbu zajedničkih programa izobrazbe. “Temeljno pravo svakog pojedinca je pravo na život bez nasilja i upravo stoga u središtu politike naše Vlade je stvaranje tolerantnijeg i pravednijeg društva, kao zalog za bolju budućnost nas i naših mladih”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Postoje razni oblici nasilja nad ženama, uključujući tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja i to najčešće od osobe iz svoje najbliže okoline, najčešće partnera. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 38 % ubojstava žena su počinili njihovi partneri. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni javnozdravstveni problem te se o njemu posljednjih godina provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu i u prevenciju. Obilježavanjem 25. studenoga u svijetu se nastoji podići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik neprihvatljivog društvenog ponašanja. O problemu nasilja nad ženama treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se bave ovim problemom treba potaknuti na međusobnu bolju suradnju i aktivnosti da bi svima osigurali život bez nasilja i diskriminacije.

Ženama koje dožive neki oblik nasilja se savjetuje da potraže pomoć, jer postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. Uz ostale nadležne institucije u Republici Hrvatskoj, u zdravstvenom su sustavu zdravstveni djelatnici u slučaju saznanja o počinjenom nasilju u obitelji nad žrtvom obvezni pozvati policiju i prijaviti sumnju na nasilje u obitelji u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja. Liječnici su obvezni prijaviti seksualno nasilje nad ženama u skladu sa Zakonom o liječništvu i Protokolom o postupanju seksualnog nasilja Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova.

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama započinje svjetska kampanja – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

 

Kampanja završava 10. prosinca, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.