Preuzmite vreće za biootpad i kompostere

Poziv i obavijest građanima iz Eko Moslavine

OBAVIJEST GRAĐANIMA, KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada!

POZIVAMO VAS DA PREUZMETE VREĆE ZA BIOOTPAD

Podsjećamo Vas da svi korisnici koji su u Izjavi o načinu korištenja usluge izrazili želju da biootpad odlažu u spremniku mogu doći u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I, Kutina) i preuzeti 12 vreća za biorazgradivi otpad. Ovaj broj veća dovoljan je za tri mjeseca odvojenog sakupljanja biootpada, jer će se ova vrsta otpada odvoziti jedan puta tjedan.
Vreće za biootpad su privremeno rješenje. Očekuje se kako će Fond za zaštitu okoliša jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) dosstaviti kante za biootpad tijekom 2019.

POZIVAMO VAS DA POPUNITE I PREDATE IZJAVE O NAČINU KORIŠTENJA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Više od polovice korisnika usluge još nije popunilo i predalo Izjave o načinu korištenja usluge. Pozivamo vas da to učinite kako bi podaci bili ažurirani i točni. Također, podsjećamo vas da se u Izjavi trebate očitovati kako želite odalgati biorazgradivi otpad. Možete se odlučiti za kompostiranje ili odlaganje biootpada u spremnike. Ukoliko ne predate Izjave o načinu korištenja usluge, pretpostavlja se da ste se odlučili za korištenje kanti za biorazgradivi otpad.
Kako bismo izbjegli nesporazume, molimo Vas da popunite i predate svoje Izjave o načinu korištenja usluge u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I, Kutina).

POZIVAMO VAS DA PREUZMETE KOMPOSTERE

Još je preostao određeni broj kompostera za vrtno kompostiranje biootpada. Ukoliko želite koristiti vrtne kompostere pozivamo vas da ih besplatno preuzmete na korištenje. Također je potrebno se prijaviti u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I), Kutina.

Hvala na suradnji i razumijevanju!
Zajedno za čist okoliš!

KAKO PRAVILNO ODVOJENO SAKUPLJATI BIOOTPAD 
(letak)

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta.

Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Odvojeno sakupljanje biootpada moguće je u spremnicima postavljenim u stambenim zgradama.

Za korisnike u obiteljskim kućama Eko Mosalvina osigurala je vreće za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada. Naime, u početnoj fazi umjesto spremnika koristit će se vrećice za biorazgradivi otpad sve dok Fond za zaštitu okoliša ne dostavi jedinici lokalne samouprave kante za biorazgradivi otpad tijekom 2019.godine.
Biootpad odvajamo zasebno od ostalog kućnog (komunalnog) tako da unutar vlastitog kućanstva unaprijed pripremimo  posebnu posudu (kantu, koš, spremnik) koja će nam poslužiti samo za odlaganje biootpada. Sadržaj posude – odvojeni biootpad kasnije odlažemo u spremnike smeđe boje.

U kućanstvima biootpad treba odlagati u posude od oko 10  l, s poklopcem, te ih prazniti barem jednom u 3 dana. U smeđe spremnike i vreće za biootpad dozvoljeno je odlagati: kuhinjski, vrtni ili zeleni otpad i ostali biootpad.

Ukoliko imate mogućnosti za kompostiranje u vrtu/vrtnom komposteru iskoristite otpad iz kuhinje i vrta!

 

ŠTO ODLAŽEMO U POSUDE ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE BIOOTPADA?

Vrtni i zeleni otpad: otkosi trave i živice, različiti korovi, suho (tanje) granje, lišće s drveta, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća, zemlja iz lonca za cvijeće, neobrađeni ostaci drva (isjeckani), ostaci žetve, kuhinjski otpad: ostaci kruha, kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve i sl., talog kave i čaja, filter vrećice čaja, ljuske od jaja, ostali biootpad u manjim količinama: kosa, dlake, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice.

 

ŠTO NE ODLAŽEMO U POSUDE ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE BIOOTPADA?

Ostatke hrane, meso i ribu, kosti, pepeo, vezane tvari (pelene, tetra-pak), prašina i vrećice iz usisivača, ostaci mačjeg pijeska (sve ovo ide u ostali otpad),

Napomena: štetne tvari – baterije, kemikalije, boje i lakovi, motorna i mineralna ulja, jestiva ulja i masti, lijekovi i sl. odlažu se u opasni otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu, reciklažnim dvorištima u Popovači i Velikoj Ludini ili u spremnicima u Zagrebačkoj 1 u Kutini.

letak KAKO KOMPOSTIRATI