O zbrinjavanju otpada na sjednici GV Popovača

GALERIJA FOTOGRAFIJA
Direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila je na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače na zahtjev vijećnika predstavila očitovanje ove tvrtke na novi cjenik komunalnih usluga i način sakupljanja, prijema, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

VIDEO

„U ime građana Grada Popovače ovom prilikom izražavamo nezadovoljstvo novim, višim cijenama usluga Eko Moslavine te naglašavamo kako Gradsko vijeće Grada Popovače nije dalo prethodnu suglasnost za provođenje mjere povećanja cijena usluga”- istaknuli su popovački gradski vijećnici.
Obrazlažući razloge za povećanje cijena, Cvrtila je podsjetila kako je Vlada RH donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Istaknula je kako je cilj Uredbe postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele Republike Hrvatske. Uredba definira minimalni opseg usluge (sakupljanje miješanog komunalnog otpada, sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, sakupljanje korisnog otpada, sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada, preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu) pa je Eko Moslavina d.o.o., kao davatelj usluga, morala izvršiti i potrebne promjene i investicije u opremu kako bi sustav funkcionirao na zakonski propisani način. Direktorica poduzeća također je naglasila kako je drugi razlog povećanja cijena usluga provedba nužnih mjera restrukturiranja tvrtke kako bi ona pozitivno poslovala. „Planom restrukturiranja Eko Moslavine u cilju pozitivnog poslovanja tvrtke predviđeno je smanjenje mase plaća 30% i podizanje cijena usluge zbog nametnutih zakonskih odredbi iz nove Uredbe. Budući se odlagalište za vrijeme mandata bivše Uprave zapunilo sa preko 100 tisuća tona tuđeg otpada iz različitih krajeva Hrvatske, prisiljeni smo znatno smanjiti dovoz otpada iz drugih gradova što je rezultiralo bitno smanjenim prihodima od tih eksternih izvora. Tijekom proteklih godina cijene usluga se nisu usklađivale sa poslovanjem tvrtke i na taj način stvoren je novčani jaz koji je rješavan upravo tim eksternim dovozom što je postalo neodrživo. Društvo neće biti u mogućnosti podmirivati sve svoje obveze ukoliko se ne primjene predložene mjere restrukturiranja”- naglasila je među ostalim Cvrtila napomenuvši kako je Skupština Društva stoga usvojila Odluku o podizanju osnovne cijene usluge odvoza otpada za 50%. Gradonačelnik Josip Mišković ponovno je istaknuo kako ovakvu Odluku, u smislu poticanja građanstva na recikliranje, smatra nimalo stimulativnom. „Moj prijedlog bio je da se umanji fiksni dio cijene odvoza otpada na primjerice 20 do 30 kuna, te istovremeno u značajnijoj mjeri podigne cijena varijabilnog dijela kao poticaj građanima da što više sortiraju svoj otpad kako bi u konačnici imali što manje račune. Za Eko Moslavinu taj prijedlog nije bio prihvatljiv budući, kako je obrazloženo, tvrtka nije u mogućnosti definirati plan svojih prihoda oslanjajući se uglavnom na varijabilni dio cijene svojih usluga”- naglasio je gradonačelnik zaključivši kako je u ovom trenutku novi cjenik Eko Moslavine u svakom slučaju prihvatljivije rješenje nego odvoz otpada u neke udaljenije sredine.
Popovački su vijećnici na ovoj sjednici iskoristili nazočnost direktorice Eko Moslavine Adrijane Cvrtila kako bi dobili odgovore na niz tehničkih pitanja iz sfere pružanja usluge prikupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Nakon dulje rasprave njihov je zaključak kako povećanje cijena usluga Eko Moslavine ipak neće polučiti pozitivne rezultate.