Zaklada brata Bonifacija raspisala Natječaj za studentske stipendije

Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2018./2019. Natječaj je otvoren od 22. listopada do 5. studenoga 2018. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Sisačka biskupija

Biskupijska zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

HR-44000 Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 9

raspisuje

NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije u akademskoj godini 2018./2019.

 

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske

– s prebivalištem na području Sisačke biskupije

– redovno upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH

– 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5

– 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

– na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju

– koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

– koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2018./2019.)

– koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu

– koji su u akademskoj godini 2018./2019. drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini

– koji su mijenjali i upisivali studijski program na istoj razini studija,

– koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2018./2019.

 

U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– molba

– preslika osobne iskaznice

– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje u akad. god. 2018./2019.

– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina (ovjereni prijepis ocjena)

– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine

– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine

– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

– potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva

– potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)

– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)

– izjava o korištenju osobnih podataka

 

Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade (Poveznica).

 

Traženu dokumentaciju i molbu može se dostaviti i poštom, a obrasce molbe, izjavu o članovima domaćinstva i izjavu o korištenju osobnih podataka možete pronaći na stranicama Zaklade (Poveznica). Tražena dokumentacija šalje se na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja obrađivat će se u svrhu provedbe istog te će krajem studenoga na internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od studenog 2018. do kolovoza 2019. godine.

Ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosl