Radovi u Romskom naselju u D. Gračenici

U Donjoj Gračenici u Gračanskom odvojku proteklih dana presvučeno je oko 200 metara novog asfalta.

Uz te radove, uređene su i bankine, kao i odvodni jarci, a javna rasvjeta dopunjena je led lampama. Radove koje su zajednički financirali Ured za nacionalne manjine i Grad Popovača izvodile su tvrtke Kapitel d.o.o. i E.M.G.D., a vrijede oko 200.000,00 kuna.