Prijedlozi za Nagradu Grada Kutine primaju se do 10. 10.

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine
21.9.2018. – Natječaj

 


Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18 i 4/18  -pročišćeni tekst ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

GRADA KUTINE ZA 2018. GODINU

  1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja GradaKutine za 2018. godinu.

2.   Priznanja za 2018. godinu mogu se dodijeliti u vidu:

  • JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
  • GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.3.   Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08 , 6/09 i 5/11) za iznimna postignuća i doprinose iz područja  gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.4.   Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

    –     građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)

  • -vijeća mjesnih odbora
  • -vjerske zajednice
  • pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima

Pravo predlaganja nemaju:

– političke stranke

– fizičke osobe same za sebe

– pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

 

5.    Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno

       10. listopada 2018. godine, na adresu:       

GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE – NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrasci za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg  kralja Tomislava 12., soba br. 3. /I kat.

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 012