Gubitak Petrokemije za 340,9 mil. kn

CIJENA PRIRODNOG PLINA I NAKNADE ZA CO2 GLAVNI UZROK GUBITKA U POSLOVANJU

 

U prvih devet mjeseci 2018. Petrokemija d.d. poslovala je u uvjetima kontinuiranog rasta ulaznih cijena glavnih sirovina, posebno prirodnog plina čija je ostvarena cijena bila viša za 19,3 posto od ostvarenog prosjeka u istom razdoblju 2017. godine. U isto vrijeme taj rast ulaznih troškova tvrtka nije mogla prenijeti na prodajne cijene mineralnih gnojiva zbog vrlo jake konkurencije.

Sljedeća važna stavka koja je utjecala na poslovanje bio je rast cijene emisijskih jedinica CO2, koja je u odnosu na kraj 2017. porasla za čak 161,4 posto. Navedene dvije stavke, prirodni plin i naknada za CO2, čine 68 posto ostvarenog gubitka Petrokemije d.d. u izvještajnom razdoblju. U ograničenim uvjetima financiranja investicija ovog je ljeta proveden i opsežan dvogodišnji remont postrojenja Petrokemije d.d., kako bi se osigurala tehničko – tehnološka kondicija postrojenja za sljedeće razdoblje, a djelomično provele i investicije u modernizaciju i povećanje energetske učinkovitosti.

Zbog svega navedenog tvrtka je u prvih devet mjeseci 2018. ostvarila ukupne prihode od 1.267,2 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.608,1 milijun kuna, te je iskazala gubitak u poslovanju od 340,9 milijuna kuna ili 26,9 posto od ukupnih prihoda.