Tehnička škola Kutina priprema se za energetsku obnovu

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 7.rujna 2018.godine, uz nazočnost pročelnika UO za prosvjetu, kulturu i sport Darjana Vlahova te ravnatelja Tehničke škole Ante Dževlana obišao Tehničku školu u Kutini.U sklopu obilaska škole, zamjenik župana je obišao učeničku radionicu gdje se planiraju modernizirati sanitarni čvorovi, a koja je prijavljena za energetsku obnovu, gdje će biti obnovljena stolarija, fasadna obloga te sustav grijanja. Također je pregledao objekt škole radi utvrđivanja potrebnih radova naročito modernizacije školskog igrališta u obliku novog asfaltiranja. Osim navedenog, u 2019. godini prijavit će se zgrada škole na natječaj za energetsku učinkovitost.