Odvoz glomaznog otpada na području Grada Kutine

Eko Moslavina  na području Grada Kutine započela je akciju odvoza glomaznog otpada.

Akcija se provodi postavljanjem specijaliziranih spremnika prema rasporedu na lokacijama na javnim površinama u svim naseljima na području Grada Kutine.

Zakon ne dopušta sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

Stoga iz Eko Moslavine mole građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Raspored odvoza glomaznog otpada otpada može se preuzeti sa internetske stranice Eko Moslavine, a akcija će trajati do 19. rujna.

Glomaznim otpadom se smatra:

– Plastika (stolice,posude…)

– Drvenarija (namještaj,palete…)

– Metal (posuđe,stolovi…)

– Ostalo (madraci,kauči…)

Glomaznim otpadom se ne smatra:

– Građevinski otpad (šuta,cigla,beton…)

– Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, pesticidi te pripadajuća ambalaža…)

– Akumulatori

– Električni i elektronski otpad