Odmaralište na Malom Lošinju kupuje Fil-Adria turist za 14,2 mil kn?

Poduzeće Fil-Adria Turist d.o.o. iz Zagreba za kutinsko Odmaralište na Malom Lošinju ponudilo je 14 mil. 120 tisuća kn. Odluku o prihvaćanju ponude i prodaji Odmarališta trebalo bi donijeti Gradsko vijeće Kutine na sjednici za tjedan dana, 25. rujna.

Od prije je poznato kako su vijeća Općine Velika Ludina i Grada Popovače donijeli odluke o prodaji svog udjela u Odmaralištu.

Za kupnju Odmarališta na Malom Lošinu ponude su poslali Fil-Adria Turist u iznosi 14.12 mil kn i Jadranka d.d. iz Malog Lošinja u iznosu 12.055 mil kn. Gradskokm vijeću Kutine predlaže se da za prodaju Odmarališta prihvati ponudu u većem iznosu.

Fil-Adria Turist osnova je Tomo Filipović 2009. godine. Temeljni kapital je sa početnih 20 tisuća kn 2012. g. povećan na 14 mil 248 tiusća. Kn. Poduzeće je prošle godine ostvarilo prihode od 5,2 mil kn te je poslovalo sa dobiti od 167 tisuća 543 kn.

– U prilogu materijali za raspravu na sjednici Gradskog vijeća Kutine, 25. rujna 2018.