Istraživanje starog grada Jelengrada

U Starom gradu Jelengradu U Starom gradu Jelengradu danas su predstavljeni rezultati ovogodišnjih istraživanja na tom vrijednom arheološkom lokalitetu na području Grada Popovače te građevinske i konstruktivne sanacije Starog grada Jelengrada.

Stari grad Jelengrad jedna je od najsačuvanijih utvrda u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Istraživanje lokaliteta započelo je prije nekoliko godina na poticaj Povijesne udruge Moslavine. Grad Popovača je od početka snažno podržao ovu inicijativu.

Istraživači Hrvatskog restauratorsko zavoda došli su do zanimljivih rezultata u svojim istraživanjima. Predstavnici Povijesne udruge i gradonačelnik Popovače izrazili su zadovoljstvo rezultatima istraživanja te su istaknuli kako je Jelengrad ponovno otkriven lokalnoj zajednici te će se uz nastavak istraživanja kreirati i programi kako bi se Jelengrad uključio u život lokalne zajednice i turističku ponudu Grada Popovače. Tome će svakako doprinijeti i uređena cesta do Jelengrada pa je već sada primjetan povećan broj posjeta Jelengradu izletnika i planinara.

 

Katoličko Selišće, Stari grad Jelengrad

 

U Europskoj godini kulturne baštine predstavit će se rezultati arheoloških istraživanja te građevinske i konstruktivne sanacije na Starom gradu Jelengradu, jednom od najbolje očuvanih srednjovjekovnih starih gradova sjeverozapadne Hrvatske.

 

Voditelji: Petar Sekulić i Boris Mostarčić

 

Smješten na jugozapadnim obroncima Moslavačke gore, Stari grad Jelengrad jedan je od najbolje sačuvanih srednjovjekovnih starih gradova sjeverozapadne Hrvatske. Izgrađen na prijelazu 14. i 15. stoljeća, Jelengrad je bio jedno od središta moslavačkog posjeda obitelji Čupora Moslavačkih te poslije obitelji Erdödy. Na temelju dosadašnjih istraživanja moguće je zaključiti da je Jelengrad napušten između 1540. i 1545. godine zbog sve snažnijih napada osmanskih postrojbi na područje Moslavine.

Unatoč dobrom stanju očuvanosti, Jelengrad je dugo bio izvan fokusa znanstvenog interesa. Zahvaljujući zalaganju Povijesne udruge Moslavina te potpori Grada Popovače i Ministarstva kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod 2012. godine počeo je s provedbom arheoloških istraživanja Starog grada Jelengrada. Uz sustavna arheološka istraživanja, od 2014. godine provode se konzervatorsko-restauratorski građevinski radovi. Dosadašnja istraživanja iznjedrila su brojne spoznaje o povijesnom razvoju Starog grada Jelengrada, a daljnjim radom uvelike će se proširiti saznanja o svakodnevnom životu u starim gradovima u kasnom srednjem i ranom novom vijeku.

Zahvaljujući izuzetnoj suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku, Gradom Popovačom i Sisačko-moslavačkom županijom, počelo je sustavno upoznavanje posjetitelja s baštinom Moslavačke gore kao i s razvojem raznih aspekata kulturnog turizma kroz projekt „Putovima baštine Moslavačke gore“.

 

Katoličko Selišće, Jelengrad Castle

 

During the European Year of Cultural Heritage, the results of the completed phase of archaeological research and reconstruction carried out on Jelengrad Castle, one of the best-preserved medieval towns in northwestern Croatia, will be presented.

 

Supervisors: Petar Sekulić and Boris Mostarčić

 

Located on the southwestern slopes of Moslavačka gora, Jelengrad Castle is one of the best preserved medieval castles in northwest Croatia. Built at the turn of the 15th century, Jelengrad was one of the centers of the Čupor Moslavački family in Moslavina, and later the Erdödy family. Based on previous research, Jelengrad was abandoned between 1540 and 1545 due to the increasing attacks of the Ottoman troops in Moslavina.

Even though it was in good condition, Jelengrad has been outside the focus of scientific interest for a long time. In 2012, with the support of the Historical Association Moslavina, Town of Popovača and Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Croatian Conservation Institute started archaeological research of Jelengrad. In addition to systematic archaeological excavations, conservation of the site started in 2014. So far, the research has yielded numerous insights into the historical development of Jelengrad and further work will greatly expand the knowledge of everyday life in castles in Late Middle Ages and Early Modern Period.

On the account of the exceptional cooperation with the Conservation Department in Sisak, the Town of Popovača, and the Sisak-Moslavina County, visitors have been systematically familiarized with the heritage of Moslavačka gora, as well as with the development of various aspects of cultural tourism through the project “Following the paths of Heritage in Moslavina region”.