Čipiranje kanti za mješoviti komunalni otpad

Eko Moslavina je započela čipiranje kanti za mješoviti komunalni otpad. Prvi kante čipovima i bar codeom su označene u Velikoj Ludini.

Izjave: A. Cvrtila, direktorica Eko Moslavine i D. Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina

Čipiranje kanti provodi se zbog usklađivanja sa novim sustavom koji se uvodi u cijeloj Hrvatskoj koji je propisan Uredbom o gospodarenju otpadom. Čip sadržava matične podatke koirsnika i registrira pražnjenje kante za mješoviti komunalni otpad. Bti će zabilježeno datum i vrijeme pražnjenja i pozicija kante.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko-Moslavine ističe kako je ovo još jedan korak prema uvođenju cjelovitog novog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. „Svaka kanta na svakoj adresi bit će čipirana. Tako će svako pražnjenje kante biti evidentirano i korisnicima omogućiti pravedniju naplatu varijabilnog računa usluge odvoza komunalnog otpada.“

Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina

Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina izrazio je zadovoljstvo što je ovaj korak u uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom učinjen baš u Velikoj Ludini. „To je jedan od postupaka koji je potreban da bi ispoštovali Uredbu o gospodarenju otpadom kako bi građani dobili račun prema broju pražnjenja kanti. Dakle, ako će biti jedan ili dva odvoza otpada bit će manji račun nego da se odvozi svaki tjedan. Građani će biti stimulirani da razvrstavaju otpad kako bi mješovitog otpada bilo što manje.“

Svako kućanstvo od 1. studenog plaćat će osnovni dio računa, a ostatak će se pribrojavati varijabilnom dijelu usluge ovisno o broju pražnjenja. Tako će se osigurati da korisnik usluge, odnosno građani plaćaju odvoz otpada prema stvarnoj količini. Očitani volumen spremnika i broj pražnjenja bit će temelj za cijenu.

„Čipiranje kanti i označavanje bar codeom korak je i prema pravednijoj naplati usluge odvoza komunalnog otpada.“, istaknula je Adrijana Cvrtila te je dodala da Eko Moslavina poduzima i ostale korake potrebne za uvođenje novog sustava u skladu s Uredbom koja stupa na snagu 1. studenog. „Mi smo krenuli sa svim aktivnostima, nisu to samo čipovi i zakonski propisana evidencija korisnika. To uključuje i postavljanje novih kontejnera, postavljanje otpadomjera za kolektivna stanovanja i postavljanje polupodzemnih spremnika za kritične lokacije koje su dosad imale spremnike od 5 m3 pa se nikako nije moglo utvrditi koliko je koji građan odložio otpada.“

Čipiranje kanti i označavanje bar codeom na području Općine Velika Ludina, Grada Popovače i Grada Kutine potrajat će do 19. listopada.