Žene su snaga zajednice

Početna konferencije EU projekta Zaklade “Sandra Stojić”

Žene su snaga zajednice, naziv je to EU projekta Zaklade Sandra Stojić koji je započeo u lipnju, a danas je predstavljen javnosti na početnoj konferenciji. Kroz projekt će biti zaposleno 20 žene koje će dvije godini pružati pomoć 100 starijih i nemoćnih osoba. Vrijednost je projekta 3 milijuna 911 tisuća kn, a partneri su u projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Kutina, Centar za socijalnu skrb Kutina i Grad Kutina. Projekt se sufinancira iz EU socijalnog fonda, a kroz nacionalni program zapošljavanja žena Zaželi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić, izrazila je zadovoljstvo početkom projekta, jer Zaklada je krenula malim koracima, izgradila kapacitete Zaklade u kojoj uglavnom rade i volontiraju žene te je svojim radom naišla i na dobar prijem i odaziv zajednice. „Žene su snaga zajednice, baš kako to kaže i naziv našeg projekta.“, istaknula je Biserka Stojić. „S ponosom možemo reći da smo našoj lokalnoj zajednici jako puno. To je zapošljavanje. U Zakladi će kroz projekt biti zaposlene 24 žene. Projekt se ne zove slučajno Žene su snaga zajednice. Mislim da je to istina. Žene mogu puno napraviti. Moram pohvaliti naše partnere, HZZZ područni ured Kutina, Centar za socijalnu skrb i Grad Kutinu koji nas prati u našem radu od prvog dana. Zajednica je jako dobro reagirala. Javile su nam se žene koje su vrlo kvalitetne, obavljeni su razgovori da to budu žene koje se mogu uklopiti u obitelji, a i odaziv korisnika je jako velik. Jako su pozitivni odjeci, ljudi jako lijepo reagiraju i sretni su da će netko doći kod njih. Nije im najvažnija pomoć u kućanstvu, treba im netko da bude s njima, da popričaju, jer su ljudi u našim selima usamljeni.“

Voditeljica projekta Suzana Fehlen rekla je kako provedba projekta donosi višestruke koristi lokalnoj zajednici. „Cilje je projekta zaposliti 20 žena s područja Grada Kutina iz teže zapošljive skupine, a to su žene starije od 50 godina s najviše srednjOškolskim obrazovanjem. One će brinuti o 100 starijih i nemoćnih osoba i pomagati im svakodnevno.“

Žene koje će biti zaposlene kroz projekt moći će se i dodatno obrazovati i usavršiti svoja znanja i vještine te tako nakon završetka projekta imati bolju priliku na tržištu rada, istaknuto je na konferenciji predstavljanja projekta.
Ivanka Roksandić, predsjednica Skupštine Sisačko-moslavačke županije izrazila je zadovoljstvo početkom projekta, jer Sisačko-moslavačka županija demografski je stara županija pa je sve izraženija potreba za ovakvim uslugama koje se realiziraju kroz ovaj projekt koji nije jedini u županiji. „Vrlo vrijedan projekt Zaklade Sandre Stojić. To je vrijedan projekt kojeg je prepoznala EU i ministarstvo, jer prije svega želi zaposliti žene koje će dobiti i dodatno obrazovanje. To nije pomoć samo tim ženama nego i našim starijim sugrađanima. Nedavno sam slušala jednu stariju ženu koja koristi usluge iz sličnog projekta, ona je rekla Ova mi žena znači sve. Ona mi je obitelj i moj pogled i dodir sa svijetom. S njom nisam sama.“

U ime Grada Kutine, partnera u projektu uspješnu provedbu projekta zaželjela je Kornelija Marošević iz UO za društvene djelatnosti te je zahvalila Zakladi na dobro pripremljenom projektu koji će dodatno osnažiti ranjivu skupinu teže zapošljivih žena i dati važan doprinos u izgrađivanju lokalne zajednice.
20 žena zaposlenih u projektu Žene su snaga zajednice počet će raditi 1. listopada te će biti na pomoći za 100 starijih i nemoćnih osoba na području Grada Kutine.

Projekt: Žene su snaga Zajednice
Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Zaželi – Program zapošljavanja žena

Nositelj: Zaklada Sandra Stojić
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Područni ured Kutina
Centar za socijalnu skrb Kutina
Grad Kutina

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78,  10 000 Zagreb
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Petračićeva 3/4, 10 000 Zagreb
Naziv projekta: Žene su snaga zajednice
Korisnik: Zaklada Sandra Stojić, Crkvena 6, 44320 Kutina
Ukupna vrijednost projekta: 3.911.130,30 kuna. 85% ukupnih troškova osigurano je iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je 15% udio iz Državnog proračuna RH.
Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2018. – 30.11.2020.

Ciljevi projekta:
Osnažiti radni potencijal za 20 nezaposlenih žena i žena s nižom razinom obrazovanja iz ruralnog područja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici.
Pružiti potpore i podrške za 100 krajnjih korisnika kroz povećanje razine kvalitete života

Ciljane skupine:
Dugotrajno nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a Područni ured Kutina s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve nasilja i beskućnice.
One trebaju podršku u pristupu tržištu rada i životu zajednice uključujući stjecanje radnih vještina i iskustava, psihosocijalnu podršku te zapošljavanje.

Elementi projekta:

1. Zapošljavanje i obrazovanje /osposobljavanje žena iz ciljanih skupina i troškovi vezani uz krajnje korisnike
20 zaposlenih pripadnica ciljane skupine/ 15 osposobljenih i obrazovanih pripadnica ciljane skupine.
Žene pružaju usluge za 100 korisnika – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom
Pružaju im pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima, u održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pružaju podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, pomažu u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostavljaju lijekove i pomagala, plaćaju račune i sl.
Svaki korisnik dobija mjesečnu košaricu osnovnih higijenskih potrepština u iznosu do 200,00 kn

2. Promidžba i vidljivost
Kroz promotivne aktivnosti (konferencije, radio emisije, članke u tiskanom mediju, letke, roll-up bannere, kemijske olovke, majice, objave na mrežnim stranicama Zaklade i Grada Kutina) pripadnice ciljanih skupina, krajnji korisnici i javnost su informirani o samom projektu, ciljevima, ciljanim skupinama, aktivnostima i očekivanim rezultatima
Na završnoj konferenciji predstavljaju se rezultati projekta

3. Upravljanje projektom i administracija
Organiziran je projektni tim u Zakladi Sandra Stojić koji upravlja projektom:
sve aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima
u svrhu provedbe projektnih aktivnosti
kako bi se ostvarili rezultati i ciljevi projekta
izvještavanje o provedbi projektnih aktivnosti i pokazateljima te financijsko izvještavanje sukladno obavezama definiranima u Ugovoru

Rezultati projekta:
Projekt će zaposliti 20 pripadnica ciljanih skupina koje će 24 mjeseca pružati usluge korisnicima (100 korisnika) – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom
Projekt doprinosi ublažavanju posljedice njihove drugotrajne nezaposlenosti i riziku od siromaštva, a krajnjim korisnicima povećava se razina kvalitete života

Kontakt:
Zaklada Sandra Stojić
Crkvena 6, 44320 Kutina
tel/fax: +385 44 564 040
e-pošta: zaklada.sandra.stojic@gmail.com
web:       www.zaklada-sandra-stojic.hr

Više o EU fondovima:
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr