Čipiranje kanti za komunalni otpad i postavljanje polupodzemnih spremnika

Poštovani korisnici usluge odvoza otpada!

Obavještavamo vas da ćemo u periodu od 03.09.2018.g. do 19.10.2018.g. vršiti čipiranje (označavanje) vaših posuda (kanti) za miješani komunalni otpad.

Čipiranje se vrši zbog novog sustava odvoza otpada na razini Republike Hrvatske kojim se komunalna društva obvezuje na uvođenje digitalnog sustava evidencije, a propisuje ga Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Ovim putem vas molimo da izađete u susret našim djelatnicima, te posude za komunalni otpad ostavite na vidno i dostupno mjesto u navedenom razdoblju.

Prilikom čipiranja ne preskače se niti jedna adresa, a čipovi se ugrađuju i bar kodovi lijepe na sve kante i spremnike. Sustav čipiranja sastoji se od softverskog i hardverskog dijela koji će se nalaziti na vozilu i na kanti za smeće, a budući da čip sadržava matične podatke korisnika, u trenutku kada će djelatnici prazniti kante, to će biti registrirano tj. biti će zabilježeno točno vrijeme pražnjenja, datum pražnjenja i pozicija u bazi podataka.Dakle, na svakoj kanti bar kod je oznaka koja povezuje određenu kantu i određenog korisnika, a čip je plastičan dio, koji će povezivati softverski spremnik i kamion za točan broj pražnjenja.

Kodove i čipove dobit će i kante jednog dijela stambenih zgrada, ali tu će biti potrebni dodatni napori građana i Eko Moslavine d.o.o. da cijeli sustav profunkcionira.

Drugi dio stambenih zgrada koje odlažu u kontejnere dobit će nove kontejnere sa otpadomjerima preko kojih će Eko Moslavina d.o.o. registrirati varijabilni dio cijene svakog korisnika usluge. U prvom koraku na četiri lokacije u Kutini koje je Eko Moslavina ocijenila “kritičnima” postavit će se polupodzemni Molok spremnici koje planiramo postavljati i dalje ukoliko se pokažu dobrim rješenjem. Polupodzemni Molok spremnici će također imati ugrađene otpadomjere.

Prema tom principu, svako kućanstvo plaćat će iza 01.11.2018.g. osnovni dio računa, a ostatak će se pribrojavati varijabilnom dijelu usluge ovisno o broju pražnjenja, čime će se osigurati da korisnik plati odvoz otpada prema stvarnoj količini. Očitani volumen spremnika i broj pražnjenja bit će temelj za cijenu. U prijevodu, ako će korisnici u svoje kante, čiji će volumen moći sami izabrati, odbacivati manje smeća, manje puta će morati prazniti svoju kantu, a to će značiti nižu cijenu odvoza.

To će postići samo ako započnu s razvrstavanjem otpada – komunalni otpad je sav onaj koji se, za razliku od papira, plastike, stakla, metala i bio otpada, ne može reciklirati.

Za sve dodatne informacije građani mogu nazvati u Eko Moslavinu d.o.o..na 659-030.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!

Adrijana Cvrtila

direktorica Eko Moslavine d.o.o.