Izglasana prodaja odmarališta u Malom Lošinju

Odmaralište u Malom Lošinju ide na prodaju. Izglasala je to većina u Gradskom vijeću Kutine, a nakon provedene nove procjene nekretnine na kojoj je inzistirao HSLS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vijećnica Ana Balaško izrazila je zadovoljstvo što je procjena sada za 40% veća od prethodne odnosno u iznosu od cca 11,1 mln kn umjesto prethodno procijenjenih  7,8 mln kn. Gradonačelnik Zlatko Babić također je zadovoljan novom procjenom, ali zabrinjava ga hoće li se ta sredstva u tom iznosu uistinu i moći realizirati, te dodaje kako je za prijašnju procjenu postojao zainteresirani kupac.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kako je rekao, građanima neće obećavati ono što nije realno, a to je ponovno ljetovanje u Malom Lošinju, a Grad Kutinu želi riješiti ulaganja u sudske sporove kojima se ne vidi kraja.
Oporba kod pitanja Malog Lošinja nije apriori protiv prodaje zbog čega je Babiću zasigurno bilo lakše kod predlaganja odluke o prodaji Lošinja, ali tražila se adekvatna cijena, kojoj su nakon nove procjene sada svi skloniji. Ono što je sada bilo sporno u postizanju konsenzusa više nije cijena, nego jasan plan ulaganja koji je također tražio HSLS, ali i MOST, nezavisni vijećnici, Damir Petravić (Stranka rada MB 365) i SDP. Prijedlog ulaganja našao se kao sastavni dio ove odluke, no podijeljen u više stavki (od ulaganja u Dom za starije, izgradnju tartan staze na stadionu, rekonstrukciju gradskog bazena, kuglane itd.) nije bio na tragu onog što je većina tražila, a to je jedan kapitalni projekt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ivica Glibo (MOST) rekao je kako se nakon prodaje Lošinja sredstva ne trebaju razvodnjavati već treba uložiti u jedan veći kapitalni projekt kojim bi se jasno vidjelo što smo dobili u zamjenu za Lošinj. Nezavisni vijećnik Marko Labus predlaže da to bude ulaganje u zatvoreni bazen koji će građani koristiti tijekom cijele godine. Damir Petravić i SDP i dalje su stajališta da Lošinj ne treba prodati već se nastaviti boriti po sudovima, ali ukoliko se već prodaje tada se slažu da se treba uložiti jedan veći projekt. Vijećnici HDZ-a skloni su razmatranju ulaganja kada se prikupe ponude ii vide daljnji koraci u ovom procesu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Stručne službe su proanalizirale ulaganja koja nisu u proračunu, a mogla bi biti od općeg interesa, no ona ne moraju biti takva. Danas donosimo odluku o prikupljanju ponuda, potom opet o izboru najbolje ponude, tako da treba pričekati s planom ulaganja, jer to je predaleko», rekao je Zlatko Babić.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grad Kutina na sjednici je donio odluku o kreditnom zaduženju Grada za pristupnu cestu na novom gradskom trgu. Kako je rekao pročelnik za financije Ivan Crnac grad se zadužuje za 1,7 mln kn i već su poduzete određene aktivnosti za odabir izvođača radova. Gradonačelnik je rekao kako je riječ o povoljnom kreditu, s čime se svi se slažu, te kako će se njime urediti pristupna cesta novom gradskom trgu s istočne strane. Kako je rekao Babić to će biti preduvjet za izgradnju zgrade za branitelje koja je u planu i zaokruživanje jednog projekta koji nije do kraja izveden. Bilo je rasprave oko toga treba li najprije ići na pristupnu cestu i je li ona uistinu prioritet za izgradnju zgrade. «To je uvjet i za uređenje parcela oko trga, parkirališta i preduvjet za zgradu i konačni izgled trga. Za zgradu tražimo financijsku konstrukciju i ministarstvo branitelja je zainteresirano za taj projekt», rekao je gradonačelnik. Dio oporbe želi da taj projekt ide dalje, dok jedan dio smatra da u ovom trenutku to nije prioritet te da ne treba zaduživati grad u tu svrhu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vijeće je na ovoj sjednici trebalo donijeti odluku o davanju suglasnosti Eko Moslavini za zaduživanje od 2,2 mln kn, no odluka je tijekom rasprave o toj točki skinuta s dnevnog reda. Zaduživanje je planirano u svrhu modernizacije sustava za gospodarenje otpadom koja uključuje preuzimanje i sustav upravljanja evidencijom, za što su potrebni strojevi i oprema sukladno novom zakonu o odvojenom prikupljanju otpada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Damir Petravić (Stranka rada 365 MB) ukazao je na propuste u priloženoj dokumentaciji kod zahtjeva za kredit ovog gradskog poduzeća, što je i razlog skidanja navedene točke s dnevnog reda i prolongiranje za sljedeću sjednicu.
Ova je sjednica Gradskog vijeća imala vrlo opširan dnevni red koji je, uz ostalo, uključivao i godišnja izvješća gradskih ustanova, te vatrogasaca i policije.