Impresum

“MOSLAVAČKI LIST“ d.o.o.

za izdavačku i radijsku djelatnost

Ivana Gorana Kovačića 25
44320 KUTINA

Telefon: 044/ 681-800

Faks: 044/ 681-880

IBAN: HR4324070001100159505

OIB: 38734276515

e-mail: moslavacki-list@sk.t-com.hr

direktor i urednik: Zoran Zovko