Cjenik Moslavački list

CJENIK OGLASNOG PROSTORA

u novinama “Moslavački list”

1. Cijela stranica 1/1 (18×27 cm) ……..………….. 1.200,00 kn
2. Pola stranice 1/2 (18×13,5cm)…….…………… 720,00 kn
3. Četvrtina stranice 1/4 (9×13,5 cm)……………….. 480,00 kn
4. Osmina stranice 1/8(4,5×6,75 cm)……….…………360,00 kn
5. 1 cm u stupcu …………………………………………….50,00 kn

* Kolor stranica 30 % skuplja, posljednja stranica 50 % skuplja * Mali oglas, sjećanje, zahvala 50,00 kn, sjećanje sa slikom 80,00 kn Vaš oglas u Moslavačkom listu možemo grafički opremiti, otisnuti Vaš logotip (ime firme s karakterističnim slovima ili crtežom), te po vašem izboru objaviti jednu ili više fotografija.

Moslavački list izlazi dvotjedno (svakoga drugog četvrtka) u nakladi 1.000 kom.


Na sve izražene cijene zaračunavamo porez na dodanu vrijednost od 25 %.


Agencijama odobravamo 20 % rabata


Za ostale usluge i moguće oblike suradnje molimo kontaktirajte marketing Moslavačkog lista – tel 044/681-800, – fax 044/681-880, moslavacki-list@