Cjenik Moslavački list

Cjenik oglasnog prostora u novinama “Moslavački list”

1. Cijela stranica 1/1 (18×27 cm) ………….. 1.200,00 kn ..159,27 €
2. Pola stranice   1/2 (18×13,5cm)………….. 720,00 kn … 95,56 €
3. Četvrtina stranice 1/4 (9×13,5 cm)……….. 480,00 kn … 63,71 €
4. Osmina stranice 1/8(4,5×6,75 cm)…………360,00 kn … 47,78 €
5. 1 cm u stupcu ……………………………………….50,00 kn …  6,64 €

Mali oglas, sjećanje, zahvala 75,00 kn–9,95 €,
Sjećanje sa slikom 100,00 kn– 3,27€,

Kolor stranica 30 % skuplja, posljednja stranica 50 % skuplja

Vaš oglas u Moslavačkom listu možemo grafički opremiti, otisnuti vaš logotip (ime firme s karakterističnim slovima ili crtežom), te po vašem izboru objaviti jednu ili više fotografija.

Moslavački list izlazi jednom mjesečno.

Na sve izražene cijene zaračunavamo porez na dodanu vrijednost od 25 %.

Agencijama odobravamo 20 % rabata

Cjenik.pdf