Cjenik Radio Moslavine

RADIO MOSLAVINA – 101,4 MHz CJENIK OGLAŠAVANJA I DRUGIH USLUGA RADIJA I POJEDINAČNA EMITIRANJA

1.poruka od 15 sec. ili 25 riječi…………………36,00 kn
2.poruka od 30 sec. ili 50 riječi…………………48,00 kn
3.poruka od 60 sec. ili 100 riječi……………….60,00 kn
4.poruka od 90 sec. ili 150 riječi……………….84,00 kn
5.poruka od 120 sec. ili 200 riječi…………….110,00 kn

II PAUŠALNA EMITIRANJA


                                 15 sec.    30 sec. 60 sec. popust %
30 emitiranja    1.026,00 1.368,00      1.710,00 5 %
60 emitiranja 1.944,00    2.592,00    3.240,00 10 %
90 emitiranja 2.754,00    3.672,00     4.590,00 15 %
120 emitiranja 3.456,00    4.608,00     5.760,00 20 %
180 emitiranja 4.860,00    6.480,00    8.100,00 25 %
360 emitiranja    8.424,00   11.232,00   14.040,00 35 %

III IZRADA RADIO SPOTOVA

1.izrada običnog radio spota………………………250,00 kn
2.izrada dramatiziranog radio spota……………350,00 kn
3.otkup prava na emitiranje……………………….200,00 kn

IV OSTALE USLUGE

1.sponzorstvo od 15 min……………………….250,00 kn
2.sponzorstvo od 30 min……………………….400,00 kn
3.sponzorstvo od 60 min………………………..600,00 kn
4.glazbena želja……………………………………..16,39 kn
5.glazbena želja u točno vrijeme……………….32,79 kn
6.Nagradna igra (cca. 5 min)………………….150,00 kn

Izražene cijene su bez PDV-a Agencijama odobravamo 20 % rabata, za avansna plaćanja od 5-10 % popusta. Za ostale usluge i moguće oblike suradnje molimo kontaktirajte marketing Radio Moslavine tel/fax 044/684-720.