Radovi na Polojcu nisu počeli

Radovi na izgradnji Akumulacije Polojac nisu počeli iako su svečano otvoreni.
Iz Hrvatskih radova potvrdili su kako su „intenzivni radovi su trebali započeti od 10. travnja 2024. Izvršeno je iskolčenje gradilišta prema Geodetskom elaboratu iskolčenja za prvu fazu pripremnih radova, odnosno iskolčenje za pristupnu cestu i površinu gdje će se nalaziti buduća brana pri čemu se trebalo pristupiti krčenju šume koja je na trasi.“
Tog dana svečano su otvoreni radovi, iako je 8 dana ranije, 2.travnja 2024. na snagu stupio novi Zakon o šumama prema kojem Ministarstvo poljoprivrede treba donijeti rješenje o izdvajanju šume iz šumskogospodarskog područja.
U Hrvatskim vodama kažu kako su „Sukladno tome, sva potrebna dokumentacija je na vrijeme dostavljena nadležnom Ministarstvu, međutim spomenuto rješenje još nije dostavljeno Hrvatskim vodama. Radovi će započeti odmah po ishođenju potrebnog rješenja.“
Na pitanje zašto su radovi svečano otvoreni iako su znali da ne mogu početi u Hrvatskim vodama nisu odgovorili.