Pravna klinika – 19. travnja

Grad Kutina u suradnji s Pravnom klinikom Sveučilišta u Zagrebu 19. travnja organizira Pravnu kliniku kroz koju građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. Pravne savjete daju im studenti, članovi Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Zainteresirani građani sa sobom moraju ponijeti dokumentaciju vezanu uz njihov slučaj i OIB. Pravna klinika održava se u zgradi Gradske vijećnice na Trgu kralja Tomislava od 10-14 sati.