Rekonstrukcija ulice Gornja Gračenica – Ciglenica – Popovača

Ovih dana izvršeni su radovi na rekonstrukciji županijske prometnice na dionici Gornja Gračenica – Ciglenica odnosno Osekovo- Stružec. Riječ je nastavku radova koje zajednički financiraju Grad Popovača i Županijska uprava za ceste Sisačko- moslavačke županije u omjeru 50:50 posto, a obuhvaćaju uređenje asfaltnog sloja u dva nova sloja, uređenje bankina, uređenje cestovnih jaraka, izradu betonskih cijevnih propusta te prilagodbu kolnih ulaza, a u dužini oko 3,5 kilometara na dvije dionice.
„Ovogodišnji Ugovor o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja kolničkog zastora lokalnih cesta na području Grada Popovače obuhvaća nastavak radova na asfaltiranju ceste Gornja Gračenica- Ciglenica odnosno Osekovo- Stružec“- naglašava gradonačelnik Josip Mišković koji je obišao radove u Ciglenici istaknuvši kako će kroz ovu investiciju biti riješene dvije najkritičnije dionice županijskih prometnica na području Grada Popovače.
Ukupna vrijednost radova procijenjena je na 300.000 eura, a izvođač je tvrtka Strabag d.o.o.