Prijave šteta od poplava – do 27. lipnja

Uslijed obilnih padalina u obliku kiše u mjesecu svibnju na području Grada Kutine nastale su velike štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim i drugim objektima, te je župan Sisačko-moslavačke županije dana 19. lipnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplave.

Podsjećamo da svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štete i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda štetu prijavljuju najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice, tj. ARKOD broj čestice, te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Grada Kutine.

Također ukoliko se radi o “prijavi štete na građevini” potrebno je upisati vrstu građevine, opis štete, da li je objekt legaliziran, starost građevine, postotak oštećenja, broj katastarske čestice i općine, te procjenu štete.

Kod “prijave štete na opremi” potrebno je upisati naziv oštećene opreme, postotak oštećenja i okvirnu starost opreme.

Za sve prijave treba navesti da li je oštećena imovina osigurana od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta.

Prijave se mogu predati u sobi 211 (potkrovlje) Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, 44320 Kutina od 7,00 do 15,00 h do uključujući 27. lipnja 2023. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 692 028.