Izvještajna skupština UO Kutina


* Obrtništvo u Kutini na čvrstim je i zdravim nogama. Prošla, 2022. godina bila je specifična uslijed poremećaja uzrokovanih ratom u Ukrajini i inflacijom. Unatoč svemu obrtništvo u Kutini napreduje te se povećava broj obrtnika. Rečeno je to na izvještajnoj skupštini Udruženje obrtnika Kutina.
Uz nestašice materijala i divljanje cijena nedostatak radnika najveći je problem s kojim se susreću obrtnici. „Moramo se prilagoditi i zapošljavamo strance iako bismo radije zapošlajvali domaće ljude.“, rečeno je u raspravi. Obrtnici su se pohvalno izrazili i o mjerama poticanja obrtništva na razini države, grada i županije. „Mjere su kvalitetne i osobito dobre za mlade. Raduje nas što su mladi prepoznali priliku i odvažili se te su pokrenuli svoje obrte. Mjere daju rezultate jer i nakon iskorištenja poticaja mladi ostaju u obrtništvu.“, rekao je Tomislav Marmilić, predsjednik Udruženja.
U idućem razdoblju Udruženje obrtnika svojim će se aktivnostima nastojati još više približiti i biti istinski servis obrtnicima, članvoima Udruženja. „Želimo u rad udruženja uključiti što više obrtnika koji do sada nisu bili aktivni u udruženje. Posebno na suradnju pozivamo mlade obrtnike koji su tek započeli svoje poslove. Nastojat ćemo im pomoći kako bi opstali i napredovali kao što većina obrtnika u Udruženju napreduje.“, naglasio je predsjednik Udruženja.
Obrtnici se žele približiti i građanima pa će nakon nekoliko godina pauze Udruženje obrtnika Kutina sudjelovati i u programu Kutinskog Petrova, Dana Grada Kutine. „Pozivamo sve da nas posjete, jer smo pripremili zanimljiv program i druženje za sve građane.“, poručio je Tomislav Marmilić.