S Aktualnog sata Gradskog vijeća Kutine

Zbog radova na Aglomeraciji uništena je cesta u Kutinskoj Slatini, a djelomično je uništeno i dječje igralište kod škole. – Cesta je prometna, ima nesavjesnih vozača tako da postoji opasnost za djecu. Nogostupa nema, a ležeći policajci koji su bili postavljeni, uklonjeni su. Može li se nakon završetka radova Aglomeracije proširiti cesta sa svake strane i osigurati sigurnost pješaka – pitanje je koje je postavio vijećnik Drago Šparavac (HDZ).

Gradonačelnik mu je odgovorio da se trenutno odvijaju radovi u sklopu Projekta Aglomeracija, koji idu zadanom dinamikom, a koji moraju biti gotovi u predviđenim rokovima, odnosno do kraja ove godine. Grad ne može utjecati na zahvate u sklopu projekta, a oni su dužni vratiti sve u prvobitno stanje, odnosno kako je bilo prije projekta i u Kutinskoj Slatini i u Kolodvorskoj itd. Sljedeće godine Grad ima u planu ići s većim zahvatom na cijelom području u smislu uređivanja postojeće ceste, proširenja, pješačke staze…. Najviše ističu mjesto Krč ulicu 1. svibnja gdje je stanje loše i to će detaljno urediti. U samom centru Kutinske Slatine u planu je pješačka staza i proširenje ceste, jer se iza crkve planira raditi dječji vrtić.
 

Dalibor Žiljak (Laburisti) upozorio je na loše izvedene završne radove u Metanskoj ulici kod Željezničkog kolodvora. Iznio je niz primjedbi na izvođača radova na oborinskim vodama u tom dijelu grada, te naveo da se mora rezati već napravljeni novi asfalt kako bi se stanje popravilo, a na što upozoravaju građani koji su često na Željezničkom kolodvoru. Direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak odgovorio je kako je nadzorna služba uvidjela pogreške izvođača radova i onemogućila prolazak tehničkog pregleda, te kako se traži da se oborinska voda vrati u prvobitno stanje, odnosno posao završi kako treba. „Dakle kontrola radova je obavljena na dobar način“ – zaključuje Šepak.
Vijećnik Ivica Glibo (nezavisni) ukazao je na plaće pomoćnika u nastavi odnosno na dnevnice koje za njih nisu jednako regulirane u svim školama ukazujući da tu ne bi smjelo biti razlika. Gradonačelnik je odgovorio da se radi na unaprjeđivanju položaja pomoćnika u nastavi i od nove školske godine nastojat će se uravnotežiti i izjednačiti njihova primanja na razini Sisačko moslavačke županije oko čega svi ravnatelji škola trebaju iskomunicirati jednakost svih pomoćnika u nastavi i njihovih materijalnih prava.  

Vlatku Vasik Šoufek (SDP) zanimalo je zašto nije osigurana koja dodatna linija za prijevoz stanovnika Međurića, te hoće li se igralište kod tamošnjeg dječjeg vrtića urediti jer je u lošem stanju.  Gradonačelnik je odgovorio kako se ovih dana održava sastanak na temu javnog prijevoza s Čazmatransom i kako postoji mogućnost uvođenja dodatnih linija. Također dodaje kako se postupno uređuju dječji vrtići na području Kutine, pa nema razloga da se i dječji vrtić u Međuriću ne uredi.


Na kraju Aktualnog sata vijećnik Matija Šurbek (HDZ) pohvalio je proljetne manifestacije od kojih je prva bila Biciklijada koja je uspješno održana i bila vrlo masovna. Najavljene su pritom i nadolazeća izložba vina MoslaVina, te Petrovo kao Dan grada, a predstavnici udruga, vijećnici i građani pozvani su da se pridruže ovim događajima.