Prosvjed protiv gradnje spalionice otpada u Kutini

NE spalionici otpada, poručili su to građani Kutine s prosvjeda kojeg je u gradskom parku organizirala istoimena građanska inicijativa.
Projekt Eko reci Park u tajnosti se priprema tri godine. Građani su bili isključeni iz procesa donošenja odluka na koje imaju zakonsko pravo. U ožujku ove godine za projekt je izdana lokacijska dozvola. „U okviru projekta planirana je izgradnja spalionice plastike o ostalog otpada kapaciteta 25 tona na sat. U zrak bi u tom spaljivanju bilo ispuštano 40 kemijskih spojeva štetnih po zdravlje, zak i okoliš u Kutini.“, istaknula je Tatjana Rogar ispred Građanske inicijative „NE spalionici otapda u Kutini.“.

Tatjana Rogar, G.I. NE spalionici otpada u Kutini

Tatjana Rogar istaknula je kako Građanska inicijativa želi zaustaviti najavljenu izgradnju spalionice u projektu Eko reci park, ali i svih budućih spalionica u Kutini.

     Damir Markuš, predsjednik VMO Radničko naselja Krč istaknuo je kako bi se spalionica gradila na udaljenosti od 300 m od obiteljskih naselja u Krču. „Potpisivali smo peticije, tražili sastanke, postavljali pitanja i nismo dobili odgovore. Danas se nas pita.“, rekao je Damir Markuš.

Damir Markuš, predsjednik VMO Radničko naselje Krč

Gordan Šebalj rekao je kako odluku o gradnji spalionice u Kutini mogu donijeti samo građani, jer to je pitanje budućnosti naše djece te je prigovorio gradskoj vlasti kako nije dala perspektivu mladima u Kutini.

Gordan Šebalj, G.I. NE spalionici otpada u Kutini

Govornici na prosvjedu i građani su složni u zaključku kako Kutini uz Petrokemiju ne treba još jedan zagađivač zraka. Jer, spalionica kako god bila ekološki prihvatljiva svejedno proizvodi i ispušta toksične plinove i ogromne količine otrovnog pepela. „Kutina je grad sa najlošijom kvalitetom zraka u Hrvatskoj. Želimo čist zrak i ne želimo biti dolina karcinoma.“, poručila je Tatjana Rogar i pozvala sve građane Kutine da podrže Građansku inicijatviu NE spalionici otpada u Kutini.

Tatjana Rogar, G.I. NE spalionici otpada u Kutini

Sa prosvjeda protiv spalionice otpada Građanska je inicijativa uputila dopis gradeonačelniku sa dva zahtjeva:

  1. Poništite lokacijsku dozvolu za projekt Eko reci park
  2. Zaustave sve radnje u vezi s projektom Eko reci park.

     Građanska inicijativa uz podršku prosvjednika je najavila kako će nastaviti sa svojim aktivnostima dok projekt spalionice otpada u Kutin ne bude zaustavljen.