Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine u 2023.

Grad Kutina objavio je javni poziv za dodjelu priznanja Grada Kutine u 2023. godini. Poziv je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr, te ga prenosimo u cijelosti: 


POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

GRADA KUTINE ZA 2023. GODINU

  1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2023. godinu.

2.   Priznanja za 2023. godinu mogu se dodijeliti u vidu:

  • JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
  • GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

3.   Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine  Grada Kutine br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja  gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.   

4.   Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

–  građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)

              –  vijeća mjesnih odbora

              –  vjerske zajednice

              –  pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima     

        Pravo predlaganja nemaju:

              –  političke stranke

              –  fizičke osobe same za sebe

              –  pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

5.    Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno

       29. svibnja 2023. godine, na adresu:       

GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE – NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg  kralja Tomislava 12, Pisarnica /prizemlje.

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 049.

KLASA: 061-01/23-01/1

URBROJ: 2176-3-04/04-23-1

Kutina, 08. svibnja 2023.