Izabrani članovi Vijeća nacionalnih manjina u Gradu Kutini

U nedjelju 7. svibnja održani su 6. izbori za članove vijeća nacionalnih manjina. Na području Grada Kutine glasovalo se na 6 izbornih mjesta, a odaziv je kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj bio nizak, kao što je to i dosad bio slučaj kod manjinskih izbora. U Gradu Kutini tri nacionalne manjine formirale su svoja Vijeća. To su češka, srpska i romska nacionalna manjina. Vijeće Češke nacionalna manjine ima 15 članova, srpske nacionalne manjine 13, a romske nacionalne manjine 11 članova. Odluku o rezultatima izbora možete pogledati na poveznicama sa službene stranice Grada Kutine ( www.kutina.hr ) :

https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/40079/oamid/1501
https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/40082/oamid/1501
https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/40080/oamid/1501

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina imaju savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i prihvaćanje općih akata tijela jedinica lokalne ili područne samouprave u oblastima koja se odnose na unaprjeđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina, a sukladno člancima 31. i 32. Ustavnog zakona.