Aktualni sat 17. sjednice Gradskog vijeća Kutine

Vijećnik Jure Nikšić (HSU) na Aktualnom satu Gradskog vijeća Kutine predložio je da kutinski Dom zdravlja, kao Popovača, organizira dodatne laboratorijske usluge za svoje pacijente kako zbog njih ne bi morali u susjedne bolnice. Kako je rekao, to financiranje je na lokalnoj samoupravi te ga zanima može li se to omogućiti i pacijentima kutinskog Doma zdravlja.
Gradonačelnik je podsjetio kako Grad Kutina sufinancira dolazak 5 specijalista iz bolnice Sisak, te sudjeluje u sufinanciranju rada Zavoda za hitnu pomoć. Ovo pitanje može se razmotriti i vidjeti koji su sve tehnički uvjeti izvedivosti takvog projekta. „Na tu temu razgovarat ću s ravnateljicom Doma zdravlja i ako postoje uvjeti možemo razmotriti donošenje takve odluke“, rekao je gradonačelnik.
 

Vijećnika je zanimalo i kako je prošao natječaj za državno poljoprivredno zemljište. Odgovorio mu je pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić. Rečeno je kako je natječaj poslan u Ministarstvo koje je dalo pozitivno mišljenje bez ikakvih primjedbi. Sada slijedi mišljenje županijskog državnog odvjetništva. Na provedeni natječaj stigle su 4 primjedbe koje temeljem mišljenja Ministarstva nisu bile osnovane. Oni koji i dalje misle da su oštećeni imaju pravo pokrenuti sudski postupak. Slijedi natječaj za ostatak drž. poljoprivrednog zemljišta, za zakup oko 600 hektara i 245 h za prodaju.
 

Vijećnik Roberta Krpes (nezavisni) rekao je da su do njega došle informacije da pod radnim vremenom podizvođači u sklopu projekta Aglomeracija vrše ustupke djelatnicima Gradske uprave i radnicima firme koje blisko surađuju sa samim izvođačem . Zanima ga komentar gradonačelnika i traži pisani odgovor.   
 „Ako imate saznanja u svezi korupcije na projektu Aglomeracije molim vas da to prijavite nadležnim tijelima da provedu istragu, jer ako vi imate saznanja, a niste prijavili onda ste i vi na neki način dio toga koruptivnog lanca“, odgovorio je gradonačelnik.

  Vijećnik Dražen Kinderman (nezavisni) izrazio je nezadovoljstvo mještana Repušnice u Ulici Ljudevita Gaja  održavanjem županijskih cesta. Uslijed padalina građani imaju probleme, promptno im pomaže JVP, ali treba vidjeti sa ŽUC-om da se ti problemi riješe jer oni se stalno ponavljaju. Problem imaju i u Repušničkoj lipi. Pozatvarane su grabe, voda ide po cesti i ulazi u podrume. Rekao je i kako građani moraju shvatiti da grabe moraju biti otvorene jer zbog nesavjesnih građana dolazi do problema.
  Gradonačelnik je rekao da će se problemi u ul. Ljudevita Gaja nastojati riješiti sa Županijom, na tome se stalno radi.  Postoje stalna problematična mjesta koja se pojavljuju, a najčešće zbog toga što građani sami uređuju dijelove ispred kuće onako kako oni misle da bi trebalo, što stvara probleme. 

 Vijećnik Davor Kljakić (nezavisni) postavio je pitanje kako će najavljeno ukidanje prireza utjecati na prihodovnu stranu proračuna Grada Kutine. Pročelnik Ivan Crnac je odgovorio da su prihodi od prireza na razini 10% izvornog proračuna i kao takav jedan od najvažnijih prihoda Grada Kutine. Ukoliko se taj izvor prihoda ukine biti će nužno nadoknaditi ga preko drugih mogućnosti poreznog opterećenja ili smanjiti rashode. O tome ćemo donijeti odluku kada se donese novi zakon o porezima.
  Vijećnika je zanimalo i pitanje sigurnosti u kutinskim školama, a potaknut nemilim incidentom u jednoj od njih, te jesu li poduzete sve mjere po pitanju sigurnosti u školama. Babić je odgovorio kako se postupilo prema pravilniku postupanja u takvim situacijama, te kako je policija upoznata sa svime. Ipak gradonačelnik zaključuje kako je ukupna situacija u 5 kutinskih škola dobra. Ravnatelji s vremena na vrijeme znaju imati određene probleme, a u posljednje vrijeme tim se problemima daje više pozornosti. „Svi trebaju nastojati raditi na poboljšanju kvalitete života i suživota i ničim ga ne remetiti“, zaključio je Babić. 
   Vijećnik Matija Šurbek (HDZ) postavio je pitanje oko košnje trave u gradu jer je grad, kako je istaknuo, u katastrofalnom stanju. Gradonačelnik je u odgovoru dao argumentaciju vezanu uz vremenske prilike, rekavši kako grad ima 37 hektara za košnju. Ima tu i niz privatnih parcela koje se nalaze u središtu grada te grad nerijetko mora pisati upozorenja, a nekada i kosi te parcele za koje se ispostavlja račun. Ističe kako je bilo iznimno kišno razdoblje u nekoliko navrata, što je opteretilo zemljište i otežavalo dinamiku košnje najavljujući da će taj problem biti riješen.
 

Vijećnika Dragu Šivaka (SDP) zanimalo je da li se sastalo povjerenstvo Grada Kutine za poljoprivredu jer je prije 2 mjeseca promijenjena karta poljoprivrednog zemljišta s otežanim uvjetima poslovanja prilikom čega je došlo do izuzimanja određenih područja što je veliki gubitak za poljoprivrednike. Riječ je o smanjenjeu državne potpore od 130 eura po hektaru.
  Pročelnik Krmelić odgovorio je da je Grad promptno reagirao u tom slučaju prvenstveno zbog poljoprivrednih proizvođača koji bi takvom odlukom bili oštećeni. Poslano je pismo namjere prema Ministarstvu da se očituju na osnovu kojih parametara je došlo do toga. Odgovor se čeka.
  Vijećnika Dragutina Vagnera (HSS) zanimalo je može li se ukinuti lokacijska dozvola za Eko reci park? Zanimalo ga je i kako teče katastarska izmjera u Romskom naselju?
  Što se tiče lokacijske dozvola za Eko reci park Grad ju može poništiti ako za to postoje zakonski propisani uvjeti. Rečeno je kako lokacijska dozvola samo definira osnove pod kojim uvjetima netko želi realizirati neki projekt. – Niti jedan projekt ne može se realizirati bez Gradskog vijeća i znanja javnosti, no Grad neće unaprijed eliminirati niti jednog investitora. Zasad nije došlo do nikakve namjere o kupnji zemljišta za navedenu investiciju.   
    Na zadnje pitanje gradonačelnik je rekao kako svatko osobno dobiva obavijest na svoju kućnu adresu vezano uz katastarsku izmjeru. Ona se odvija tamo kao i u cijelom dijelu Kutine, s tim da je tamo rađena i prošle godine u svrhu EU projekta – zaključeno je tijekom Aktualnog sata.