Poziv za sudjelovanje u anketi za izradu strategije zelene urbane obnove Kutine

Grad Kutina pokrenuo je izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine s ciljem osmišljavanja sustavnog pristupa planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.
U okviru toga provodi se anketa (https://forms.gle/88tz6XfyL6h8jbuF6) u kojoj se od građana Grada Kutine želi saznati: kako oni vide zelene i vodene površine, koje su njihove potrebe i želje i kako se mogu uključiti u kreiranje zelenijeg i održivijeg grada?
Cilj je pripremiti plansku podlogu koja će proizlaziti iz preferencija, želja, potreba stanovništva grada Kutine i susjednih naselja i temeljiti se na načelima struke.
Strategiju za Grad Kutinu izrađuje tvrtka Vita projekt d.o.o., a izrada se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima Europske unije usmjerenim kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti.
Ovo je prilika da se građani uključe svojim stavovima i razmišljanjima u planiranje zelene infrastrukture Grada Kutine.
Izrađivači strategije mole građane Kutine da odvoje dio svojeg vremena te ispunite ovu anketu do kraja.
Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni rezultati će se koristiti isključivo za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Kutine. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni na sigurnom i zaštićenom mjestu.
Ukoliko imate pitanja vezanih uz anketu ili projekt izrade strategije, možete ih uputiti na e-mail adresu izrađivača strategije: info@vitaprojekt.hr.