Risovi Domovini i Kutini odani

Risovi su Domovini odani. U Domovinskom ratu i danas kada svojim projektima daju veliki doprinos razvoju društva u Hrvatskoj i Kutini. Rečeno je to na skupštini Udruge specijalne jedinice policije Ris Kutina, podružnica Kutina.
U protekloj, 2022. godine Risovi su provodili 7 projekata čija je ukupna vrijednost više od milijun kuna te su u provedbi zaposlene četiri osobe. Projekti se financireaju iz nacionalnih i europskih fondova te u suradnji sa gradovima i općinama i županijom. Nažalost, izostala je potpora i suradnja s Gradom Kutinom. Risovi su izrazili žaljenje što Grad Kutina nije prepoznao vrijednost i važnost projekata koje provode te su odbili simboličnu potprou od 5 tisuća kn koje im je dodijelio Grad Kutina. „Risovi nikoga ne reketare svojim zaslugama iz Domovinskog rata. Onda, kao i sada želimo dati doprinos našoj Domovini i našem Gradu. Naše projekte prepoznati su i podržani u Europi i ministarstvima Vlade Republike Hrvatske. Nadamo se da ćeih prepoznati i pravilno vrednovati i u gradu Kutini.“, poručili su Risovi.
Svi projekti Risova usmjereni su prema djeci i mladima. Na taj način Risovi žele prenositi vrijednosti i istinu o Domovinskom ratu te pripremiti mlade da u skoroj budućnosti preuzmu vođenje udruge Risova. „Prošlo je trideset godina od Domovinskog rata i mi smo stariji. Ponosni smo na podmaladak u našoj udrugi i sigurni smo da će jednog dana uz našu potporu biti ujspješni u vođenju Udruge.“, rečeno je na skupštini.
Najviše mladih u udrugi Risova okupljeno je u Ronilačkom klubu Ris te su članovima na skupštini svečano uručena i uvjerenja o položenom ronilačkom tečaju. Risovi također surađuju i s brojnim udrugama s područja Grada Kutine u projektima koji su također posvećeni djeci i mladima.
U planu rada za ovu, 2023. godinu Risovi nastavljaju s provedbom projekata čija će vrijednost opet biti veća od milijun kn te imaju pripremljene nove projekte za apliciranje na natječaje nacionalnih i europskih fondova. Risovi, Domovini odani, poručeno je na kraju skupštine Udruge Risova.