Konferencija za novinare GO HDZ-a Kutina

Gradska organizacija HDZ-a Kutina podržat će točke dnevnog reda predložene za današnju sjednicu Gradskog vijeća Kutine. Najavili su to, na sinoć održanoj konferenciji za novinare, predsjednik HDZ-a Ivan Crnac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Nebojša Čović i gradski vijećnik Matija Šurbek. Posebno su se osvrnuli na točke vezane uz proračun za 2023., natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i izmjenu naplate usluga u Dječjem vrtiću. 

   Predsjednik HDZ-a Ivan Crnac koji je inače i pročelnik financija Grada Kutine istaknuo je specifičnosti proračuna za 2023. kojim se, kako je rekao, nastavljaju započeti kapitalni projekti među kojima je završetak dječjeg vrtića za koji se u 2023. očekuju sredstva iz programa otpornosti i oporavka što ove godine nije dobiveno. Tu su završetak zgrade na trgu, rekonstrukcija doma na Husainu, sufinanciranje izgradnje Doma za starije i nemoćne u iznosu od 2 mln kn, te drugi infrastrukturni projekti. Crnac se osvrnuo I na novije investicije koje HDZ podržava: ”Jedna od najvećih investicija je rekonstrukcija društvenog doma u Repušnici, obnova javne rasvjete vrijedna 9 mln kn, rekonstrukcija južnog dijela Kolodvorske ulice do pruge, javna rasvjeta na šetnici uz Kutinicu, izgradnja solarnih elektrana na objektima grada, zatim EU projekt Abeceda budućnosti vrijedan 900.000 eura koji će unaprijediti uvjete u opremanju  škola i edukaciji nastavnika i niz drugih. Nastavljamo i s potporama gospodarstva i poticajnim mjerama za poduzetnike, financiranjem kamata na kredite te s olakšicama za buduće investitore”, ističe Crnac. Dodaje da ovaj proračun teži razvoju gospodarstva i unaprjeđenju infrastrukture, ali uključuje i socijalne mjere među kojima su i dodjela božićnica i uskrsnica za umirovljenike, te nove Vladine mjere usmjerene na besplatnu prehranu učenicima osnovnih škola.


   Predsjednik Kuba vijećnika HDZ-a Nebojša Čović koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednig zemljišta osvrnuo se na tu temu. Istaknuo je kako je natječaj bio proveden transparentno i sukladno zakonu. “Ovo je prijedlog koji ide na Gradsko vijeće, a iza toga ovaj prijedlog ide na tri instance odlučivanja, najprije prema Sisačko moslavačkoj županiji na mišljenje, zatim Ministarstvu poljoprivrede koje treba dati suglasnost, te državnom odvjetništvu”, rekao je Čović.  
 

Vijećnik HDZ-a Matija Šurbek govorio je o aktualnoj temi vraćanja naplate režijskih troškova za boravak djeteta u dječjem vrtiću, te objasnio. “Od 1.09.2021. roditelji su plaćali cijenu obroka u dane boravka djeteta u vrtiću, dok je Grad plaćao sve ostale troškove. Od 2023. roditelji će plaćati 30% cijene vrtića odnosno do 653 kn, a grad će plaćati ostalih 70%, odnosno 1847 kuna. Iako postoji inicijativa da se vrtić sufinancira 30% od strane države, 30% od strane grada a 30% od strane roditelja o tome još nema obavijesti, stoga će grad plaćati preostali dio odnosno 70% cijene”, ističe vijećnik HDZ-a.
 Hoće li ova mjera razočarati roditelje obzirom na predizborno obećanje o besplatnom vrtiću Crnac pojašnjava:
“Naša namjera bila je besplatan vrtić i krenuli smo u tom smjeru 2021. godine u najboljoj namjeri. I u smislu planiranja i u smislu izvršenja proračuna, to tada nije bio problem. Međutim nitko nije mogao predvidjeti ovako enormna povećanja cijena od energenata, materijala, do prehrane. Tu su i plaće djelatnika, povećanje broja pomagača itd. Kao pročelnik financija mogu reći da su cijene daleko premašile sva predviđanja, a realna ekonomska cijena vrtića bit će i veća od 3000 kn”, zaključio je predsjednik HDZ-a na konferenciji za novinare.