Poziv za predlaganje kandidata za nagrade Grada Kutine

Grad Kutina uputio je
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE ZA 2022. GODINU
obrasci za predlaganje na poveznici: https://www.kutina.hr/Sluzbeni…/ArticleId/39545/oamid/1501
1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2022. godinu.
2. Priznanja za 2022. godinu mogu se dodijeliti u vidu:
JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.
3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.
4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
– građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)
– vijeća mjesnih odbora
– vjerske zajednice
– pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim
djelatnostima
Pravo predlaganja nemaju:
– političke stranke
– fizičke osobe same za sebe
– pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja
5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno 20. rujna 2022. godine, na adresu:
GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE – NE OTVARATI».
Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.
Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 12, Pisarnica /prizemlje.
Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 049.
KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2176-3-04/04-22-1
Kutina, 22. kolovoza 2022.