Savjet vinogradarima

Suzbijanje američkog cvrčka – sprečavanje širenja zlatne žutice vinove loze

Zlatna žutica vinove loze potvrđena je na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove. Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).
Simptomi žutica vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su više izraženi. Pojavljuju se često na čitavom trsu, ali mogu zahvatiti samo dijelove trsa kao što su pojedinačne mladice na lucnju ili rezniku. Rubovi lišća počinju se uvijati prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, lisna plojka požuti kod bijelih, a pocrveni kod crvenih sorata vinove loze. Lišće je uslijed nagomilavanja šećera krto pa se kod stiskanja rukom drobi, za razliku od zdravog lista koji se gužva.
Patološke promjene vidljive su i na mladicama. Internodiji su skraćeni pa je lišće gušće raspoređeno. Odrvenjavanje mladica je poremećeno, tj. mladice potkraj ljeta ili početkom jeseni ne odrvenjavaju, već ostaju zelene i tijekom zime smrzavaju i propadnu.

Ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice je pravovremeno suzbijanje američkog cvrčka, koji je prenositelj zlatne žutice vinove loze. Osim suzbijanja američkog cvrčka, za sprječavanje epidemijskog širenja ove bolesti potrebno je ukloniti zaražene trsove vinove loze.
Američki cvrčak (Scaphoideus titanus) bolest prenosi sisanjem biljnih sokova na zaraženim trsovima. Ponovnom ishranom na zdravom trsu unose fitoplazmu u zdravo tkivo te na taj način prenose zarazu. Nakon što cvrčak svojim hranjenjem zarazi trs fitoplazmom, simptomi bolesti će se pojaviti tek naredne godine. Oboljeli trs ostaje trajno zaražen.
Odrasli kukci su relativno male veličine (prosječno 0,5 cm). Prezimljuju u stadiju jajeta odloženog u koru dvogodišnje rozgve. Prve ličinke iz jajeta izlaze sredinom svibnja i hrane se sisanjem biljnog soka iz floema biljke. Odrasli oblici javljaju se od početka srpnja te se zadržavaju na lozi do kraja rujna. Nakon oplodnje, ženke odlažu jaja pod koru dvogodišnje rozgve. Ličinke i odrasli kukci prenose fitoplazmu na perzistentan način tj. moraju se hraniti sisanjem biljnih sokova na zaraženom čokotu barem 4-8 dana, a tek nakon 28-35 dana sposobni su širiti bolest na zdrave čokote.
Ličinke mlađih razvojnih stadija zadržavaju se i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, stoga se vizualni pregled vrši na naličju lišća bazalnih mladica. Prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka utvrđuje se postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu i izmjenjuju svaka dva do tri tjedna.
Tijekom prošle četiri godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Ruškovica te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.
Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od kraja prošlog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.
U ekološkoj zaštiti vinove loze za suzbijanje američkog cvrčka dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.
S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Radi dodatnih informacija ili sumnji na zarazu vinogradari se mogu obratiti uredu Ministarstva poljoprivrede u Kutini, Kneza Ljudevita Posavskog 27, tel.: 091/4882 755.

Suzana Slovic, dipl. ing.