Potpisan najvažniji Ugovor u projektu Aglomeracija Kutina

Ugovor o projektiranju i izgradnji pročistača voda u okviru projekta Aglomeracija Kutina potpisali su predstavnici nositelja projekta tvrtke Moslavine d.o.o., direktor Mijo Šepak i izabranog izvođača radova tvrtke Esotech iz Velenja, direktor Marko Škoberne.
U okvur projekt Aglomeracija Kutina na području Grada Kutine bite će obnovljeno i izgrađeno ukuno 78 km nove vodovodne mreže te 46 km kanalizacijske mreže. Izgradnja novog, modernog pročistača voda ključan je projekt za cijeli projekt Aglomeracije Kutina, naglasio je Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. „Riječ je o ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom pogonu čiji je kapacitet projektiran za 23 tisuće stanovnika.“, dodao je direktor Moslavine d.o.o.

mr. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. Kutina

Novi pročistač otpadnih voda u Kutini gradit će se na mjestu sadašnjeg, u Sisačkoj ulici, kod izlaza na auto-cestu. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u Ilovu te će imati najmanji mogući utjecaj na okoliš i prirodu što je važno za zaštitu Parka prirode Lonjsko polje.

     Na javnom natječaju najprihvatljivija je bila ponuda slovenske tvrtke Esotech iz Velenja. Marko Škoberne zahvalio je na povjerenje te je izrazio uvjerenje kako će uz dobru suradnju projektiranje i izvođenje radova proteći u rokovima na zadovoljstvo svih sudionika u projektu.

Marko Škoberne, predsjednik Uprave Esotech d.d. Velenje

Projket Aglomeracija Kutina najveći je infrastrukturni projekt na području Grada Kutine u proteklih pola stoljeća, naglasio je Zlatko Babić gradonačelnik Kutine. Podsjetio je kako će veliki dio naselja na području Grada konačno dobiti vodovod i kanalizaciju. „Moderni i ekološki pročistač voda zaokružuje ovaj projekt koji je od velike važnosti za poboljšanje kvalitete života građana Kutine i zaštitu prirode.“, rekao je gradonačelnik Kutine i zaključio:

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Izgradnja novog pročistača otpadnih voda u Kutini započet će početkom iduće godine te će trajati dvije godine. Vrijednost je projekta 97,8 mil. kn. Iz EU fondova projekt se sufinancira sa 69,1 mil. kn.