Obilježena prva godišnjica smrti Dragutina Pasarića

„Dragutin Pasarić bio je pokretač. Nema toga što on nije moga. Ako je to netko drugi isto mogao, nije to moga učiniti sa strašću kojom je to činio Dragutin Pasarić.“, tako je o Dragutinu Pasariću pisao Matko Pejić, a istaknuo je Dražen Kovačević, predsjednik MH Popovača na tribini kojom je obilježena prva obljetnica smrti Dragutina Pasarića.
Tribinu u crkvi sv. Marije snježne u Kutini organizirali su Zaklada Ivanova Kuzća i Ogranak Matice Hrvatske Kutina čiji je dugogodišnji predsjednik bio Dragutin Pasarić. Naš Dragec bio je neumorni radnik i istraživač, beskrajno je volio svoju Kutinu, Repušnicu i Moslavinu. „Nema toga što Dragec nije znao i što nije istražio o svom zavičaju. Sve je to zapisao, publicirao i na druge načine dao je neizmjeno velik doprinos svom zavičaju i svojim ljudima. Kao novinar, pjesnik, povjesničar, izdavač, organizator, bio je pokretač i svima nam fali njegov pokretački duh.“, rečeno je na tribni.

Mariano Passerini, upravitelj Zaklade Ivanova Kuća podsjetio je koliko je velika zasluga Dragutina Pasarića o otkriću brata Ivana Bonifacija Pavletića i povratku brata Bonifaciju u rodnu Zbjegovaču i Moslavinu.
Vlč. Dragutin Papić, dugogodišnji župnik u Kutini rekao je kako je Drageca upoznao 2004. godine kad je služio prvu sv. Misu u Kutini.

„U Kutinskoj župi nije bilo ni jednog važnijeg događaja u kojem nije sudjelovao Dragutin Pasarić. Nekako mi se čini da nismo bili dovoljni zahvalni našem Dragecu. Kad smo ga trebali, uvijek je bio tu. Uvijek smo računali na njega. Ja sam ima ssoreću da ga duhovno okrijepim.“, rekao je vlč. Dragutin Papić i dodao. „Neka sv. Misa bude naš izraz zahvalnosti Dragutinu Pasariću na prvu godišnjicu njegove smrti. Vjerujem da se on sada raduje s nama. Dragec je Moslavinu i svoj život prošao čineći dobro. To je njegova poruka nama da i mi nastojimo živjeti tako da i za nas ostane trag, kojeg neće izbrisati vrijeme, jer će taj trag ostati u srcima ljudi.“
Mateja Paripović i Katarina Brkić istaknule su koliko je bio važan rad Dragutina Pasarića u Matici Hrvatskoj, ogranak Kutine, jer bez njegove strasti i energije pokretača ogranak ne bi opstao. Dražen Kovačević podsjetio je na mnoga kapitalna djela Dragutina Pasarića u izdanju Matice Hrvatske ili u izdranje njegove izdavačke kuće Spiritus Movens. Dražen Kovačević podsjetio je i na doprinos Dragutina Pasarića u Domovinskom ratu kada je bio glasnogovornik Stožera za obranu Kutine te je izdavao novine „Hrvatski branitelj“.
O Dragutinu Pasariću govorili su još; Dalibor Prochazka, Katica Šarlija, Maja Dobranić iz KUD-a Repušnica.
Dragutin Pasarić svoj je novinarski i istraživački rad započeo u Mosalvačkom listu.

Ivan Gračaković, direktor Moslavačkog lista prisjetio se suradnje s Dragecom te je podsjetio kako je Dragutin Pasarić dao veliki doprinos u čuvanju uspomena na znamenite Kutinčane. „Do 1991. godine u Kutini je bila samo jedna bista, jednom narodnom heroju. Dragec se angažirao da 1992. g. u Kutin bude postavljena bista Stjepanu Radiću, a sada u Kutin iveć imamo bistu Gustava Barona, vilu Kutinsku i bistu brata Bonifacija. Sve je to učinjeno na poticaj Drageca te je bio aktivan u obnovi raspela kojeg je Kutini darovao Gustav Barona.“. Ivan Gračaković zato je predložio da se Kutina i Repušnica oduže Dragutinu Pasariću na sličan način. „Na početku Crkvene ulice mogla bi se postaviti spomen ploča sa uklesanim stihovima Dragutina Pasarića posvećenima Crkvenoj ulici, a u njegovoj rodnoj Repušnici kod Pučkog doma urediti prostor u spomen na Dragutina Pasarića.“

     Na kraju obilježavanja prve obljetnice smrti Dragutina Psarića sv. Misu u kutinskoj župnoj crkvi predslavio je msgr. Dragutin Papić.