Novi kamioni Eko Moslavine


Eko Moslavini danas su isporučena dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada u okviru EU projekta „Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom“.
Vrijednost projekta je 1.444.030,00 kn te je sufinanciran od strane EU iz Kohezijskog fonda u visini od 85%, tj od 1.227.265,04 kn bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 19.02.2021. do 19.10.2021. godine.
„S ovim vozilima prikupljat će se odvojeno sakupljeni otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Nadamo se da će u suradnji s građanima količina odvojeno prikupljenog otpada biti povećana.“, rekao je Danijel Husnjak, direktor Eko Moslavine.

Vladimir Nikolić iz tvrtke Gradatin koja je isporučila vozila zahvalio je na suradnji Eko Moslavini te je izrazio uvjerenje kako će i uz pomoć ovih vozila Eko Moslavina ostvariti ciljeve smanjenja mještanog komunalnog otpada i povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada.

Vjekoslav Hanjilec, voditelj projekta „Zelena Moslavina kroz održivo gospdoarenje otpadom“ rekao je kako je nabava ovih vozila korak dalje u unapređenju sustava gospdoarenja otpadom u Eko Moslavini te je dodao kako će i ostalim aktivnostima u ovom projektu doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti razvrstavanja otpada.  

“Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom”

(Ref.broj: KK.06.3.1.18.0144)

Ispred EKO MOSLAVINA d.o.o., direktorica Adrijana Cvrtila je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10 000 Zagreb, 

Kontakt: 01/3717-111 Web stranica: https://mingor.gov.hr/

Posredničko tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Kontakt: 01/5391-800 Web stranica: https://www.fzoeu.hr/

Korisnik: EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Zagrebačka 1, Kutina

Kontakt: 044/659-030 Web stranica: https://eko-moslavina.hr/

Kratki opis projekta:

Provedbom ovog Projekta nabavit će se dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Specifični cilj:Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Rezultati: – Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla

– Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700 tona

Ukupna vrijednost projekta: 1.444.030,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.227.265,04 HRK (84,9888881%)

Razdoblje provedbe projekta: 19.02.2021. – 19.10.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Vjekoslav Hanjilec, v.hanjilec@eko-moslavina.hr

Dodatne poveznice: www.strukturnifondovi.hr

Kohezijski fond