Start postrojenja Petrokemije d.d.

U periodu od 18. do 24. siječnja 2022. godine uslijediti će start postrojenja za proizvodnju Amonijak 2 i ostalih proizvodnih postrojenja.U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka.