Na odlagalištu u Kutini zbrinjavat će se otpad iz cijele SMŽ

Gradsko odlagalište komunalnog otpada u Kutini bit će prošireno te će mu kapacitet biti povećan na 125 tisuća prostornih metara. Do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenja otpada u Šaguljama kod Nove Gradiše na kutinskom će se odlagalištu zbrinjavati otpad sa svih odlagališt s podrušja Sisačko-moslavačake županija kako ona butu postupno zatvarana prema.
Građevinski radovi proširenja kapaciteta kutinskog odlagališta trajat će cijelu ovu godinu. Ivana Grdić, zamjenica gradonačelnika Kutine danas je potpisala Ugovor s izvođačima radova, Miljenkom Muhekom direktorom tvrtke Kostek i Srećom Babićem, direktorom tvrtke Opera grupa.
Zamjenica gradonačelnika Kutine izrazila je zadovoljstv0o početkom radova te je naglasila kako je riječ o investiciji vrijednoj 5,5 mil. kn od čega se 80% financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Izvođači radova zahvalili su na ukazanom povjerenju te su naglasili kako će radove izvesti u zadanom roku i u očekivanoj kvaliteti izvođenja te su izrazili zadovoljstvo što svojim radom mogu dati doprinos pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša.
Edo Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav rekao je kako će kutinsko odlagalište komunalnog otpada, sukladno planu, biti posljednje odlagalište komunalnog otpada. Sukladno tome kako se budu zatvarala ostala dolagališta na području SMŽ otpad s područja gradova i općina iz SMŽ bit će odlagan u Kutini. Kutinsko odlagalište bit će otvoreno do puštanja u rad Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Šaguljama. Radovi na izgradnji tog centra još nisu počeli, tek se priprema dokumentacija. Planirano je da Centar za otpad u Šaguljama počene s radom 2027. godine što bi trebalo značiti da će se idućih pet godina u Kutini odlagati komunalni otpad s područja cijele SMŽ.