Moslavina d.o.o. Kutina proširuje vodopskrbno područje i preuzima vodoopskrbne tvrtke na području Novske, Lipovljana, Jasenovca, H. Dubice

* Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o vopdnim uslugama 30. prosinca 2021. godine donijela je Uredbu o uslužnim područjima. Tom se uredbom koja stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama ukidaju dosadašnja uslužba područa te će neke vodoopskrbne tvrtke prestati poslovati kao samostalne tvrtke te će biti pripojene većoj tvrki .
Tako će od 8. siječnja ove godine biti osnovano Uslužno područje 17 koje obuhvaća gradove: Kutina, Novska i Popovača te općine Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Društvo preuzimatelj na uslužnom području 17 je Moslavina d.o.o., Kutina.
Ova uredba bila je navaljvivana već dulje vrijeme te uređuje poodručje vodoopskrbe u kojemu je do sada poslovalo oko 170 vodoopskrbnih tvrtki, tzv. javnih isporučitelja vodnih usluga, koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Veliki broj tih tvrtki nije imao potrebne ni kadrovske ni tehničke uvjete za obavljanje svoje djelatnosti. Prema novoj uredbi u Hrvatskoj će biti 41. vodoopskrbna tvrtka.
Krajnji ciljev ove Uredbe su sigurnija i pouzdanija opskrba vodom za piće i niža cijena vode za krajnje potrošače.