Eduard Gelešić demantira vijest sa www.radiomoslavina.hr

Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, građenje i zaštitu okoliša reagirao je na objavu vijesti na www.radiomoslavina.hr te je zatražio demantij.
U KUTINU ĆE SE NA ODLAGALIŠTU ZBRINJAVATI OTPAD IZ ISTOČNOG I MOSLAVAČKOG DIJELA ŽUPANIJE
Naslov „Na odlagalištu u Kutini zbrinjavat će se otpad iz cijele SMŽ“ nije točan. Kako se budu zatvarala lokalna odlagališta otpada na području SMŽ komunalni otpad s tih zatvorenih odlagališta zbrinjavat će se na odlagalištima u Sisku i Kutini, koja će raditi do otvaranja Regionalnog centra za otpad u Šaguljama. Ove su radnj“, rekao je Eduard Gelešić u zahtjevu za demantiji i ispravak objavljene vijesti o potpisivanju Ugovor za sanaciju i proširenja kapaciteta odlagališta komunalnog otpada u Kutini.