Aktivnosti Lions cluba Popovača

Lions club Popovača koji okuplja članove s područja gradova Popovača i Lipik krajem prošle godine proveli su čitav niz humanitarnih akcija. Sanja Kos, predsjednica Lions cluba Popovača ističe kako su sve akcije imale za cilj podupiranje aktivnsoti u radu s djecom, podupiranje sporta te poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih građana te podupiranje razvoja sporta. Osim na području Sisačko-moslavačke županije Lionsi iz Popovače i Kutine aktivni su i na području susjednih županija. Tako su Domu za nezbrinutu djecu u Lipiku aktinvosudjelovali u nabavi informatičke opreme, a uz početak školske godine djeci, štićenicima doma darivali su prigodne pakete. Na početku školske godine Lionsi su darivali i učenike u Učeničkom domu Kutina.
SOS selo u Lekeniku Lionsi iz Popovače i Kutine redovito posjećuju te na razne načine pomažu i pružaju potporu djeci i njihovim SOS mamama. Lionsi su tako surađivali i sa DND-om Kutina.
Lions club Popovača osim pomoći u obrazovanju svojim akcijama nastoje razvijati i bavljenje sportom djece i učenika. U tom cilju Domu za nezbrinutu djecu lionsi iz Popovače i Kutine darivali su raznu sportsku opremu u akciji koja je trajala dva mjeseca.
Uz brigu o djeci lionsi pčomažu i socijalno ugroženim obiteljima pa je u suradnji sa CZSS Kutina darivano 9 obitelji.
Sanja Kos, predsjednica cluba za početak 2022. godine najavljuje i nove humanitarne i društvene akcije koje će započeti već u veljači. „Lionsi su posvećenIe služenju onima kojima je to potrebno. Radimo u u duhu prijateljstva i zahvalni smo što možemo pomoći onima kojima je pomoć potrebna i na taj način promovirati vrijednosti članova Linosa i dati doprinos razvoju društva.“ Zaključila je predsjednica Lions cluba Popovača.