Skupština Udruženja obrtnika Kutina

U protekle dvije godine korona kriza broj članova u Udruženju obrtnika Kutina povećao se za 40. „To samo govori da smo žilavi, da vrijedno radimo, da se borimo i napredujemo.“ Rekao je Ivica Ružička, predsjednik Udruženja te je dodao. „Korona kriza najviše je pogodila frizere i usgostitelje, ali uz potpore države i dobroj suradnji s gradom i tu tešku situaciju smo nadvladali i zadovoljni smo postignutim rezultatima naših članova i Udruženja.“, naglasio je predsjednik Udruženja obrtnika na redovnoj skupštini.
Udruženje obrtnika Kutina okuplja obrtnike s područja Kutine, Popvače i Velike Ludine. Broj članova u proteklih godinu dana povećan je za 40 pa je sada u Udruženju 565 obrta. Na području Kutine broj obrtnika povećan je za 30 pa je sada u Kutini aktivno 376 obrtnika, u Popovači je broj obrtnika povećan za 10 pa ih je sada na području Popovače 165, a u Velikoj Ludini aktivna su 24 obrta.
Uz poteškoće uslijed korona krize Udruženje obrtnika komore osjetilo je i posljedice potresa. Zgrada Udruženja u Kutini pretrpjela je oštećenja. Popravak oštećenja plaćeno je 60 tisuća kn.

Udruženje obrtnika Kutina aktivno sudjeluje u raspravi o izmjenama Zakona o obrtništvu. „Nažalost Ministarstvo nije uvažilo primjedbe Hrvatske obrtničke komore i ne možemo sa sigurnošću znati u kojem će smjeru ići taj zakon. Sigurno je samo da će biti smanjen doprinos obrtničkoj komori.“, rekao je Ivica Ružička. Izvijestio je kako se govori o ukidanju Pokrajinskih obrtničkih komora umjesto koje bi se osnovala županijska udruženja obrtnika. „To znači da bi sva udruženja s područja sisačko-moslavačke županije bila objedinjena u Udruženje obrtnika Sisak.“, pojasnio je Ivica Ružička te je dodao da Udruženje obrtnika ne podržava taj prijedlog. „Udruženje obrtnika Kutina podržava ukidanje Pokrajinske obrtničke komore, ali ne podržava ukidanje postojećih Udruženja obrtnika.“, rekao je predsjednik Udruženja obrtnika Kutina.
Skupština Udruženja obrtnika Kutina prihvatila je financijski i izvještaj o radu te je usvojila plan rada kojim se predviđa nastavak svih aktivnosti te nastavak rada na jačanju obrtništva.