Petrokemija sanira štete nastale u potresu

Na postrojenju AN/KAN 2 provode se radovi na sanaciji šteta nastalih prošlogodišnjim potresima. Trenutno se postavljaju čelične ukrute kojima se učvršćuje konstrukcija tornja, nakon što su takve ukrute već postavljene unutar proizvodne hale postrojenja. Vrijednost radova je 9,2 milijuna kuna. Ovo je privremena mjera kojom se osigurava konstrukcija i omogućuje proizvodnja amonijevog nitrata (potrebnog za proizvodnju granuliranog KAN-a na NPK 1), UAN-a i otopine amonijaka.