Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća Kutine

Vijećnik Dragutin Vagner (HSS) postavio je pitanje vezano uz poskupljenje vode koje je na snagu stupilo 1. prosinca. „Povećali smo fiksni dio, a ne varijabilni, pa se uštedom vode ne mogu smanjiti troškovi“, istaknuo je Vagner i to će poskupljenje na godišnjoj razini za građane biti 184 kn.

Na pitanje mu je odgovorio direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak: „Riječ je o povećanju cijene vode za prosječnu potrošnju od 10 m3 od 15,37 kn mjesečno, što čini 184 kn na godišnjoj razini. To znači povećanje cijene vode od 7,69% za građane odnosno 7,22% za gospodarstvo na bazi 30 m3“.

Kako ističe Šepak održan je sastanak s Udrugom za zaštitu potrošača i JLS čime je ispoštovana potrebna procedura. Kao jedan od glavnih razloga korekcije cijena je značajno povećanje cijena električne energije, materijala za održavanje sustava i povećanje cijene građevinskih radova. Šepak ističe da se nastojalo ići na što manju korekciju cijena i nada se da to neće biti značajno opterećenje za građane. Vijećnik je ovu priliku iskoristio i kako bi zahvalio ravnateljici Doma zdravlja Kutina Sanji Habek na kvalitetnoj i brzoj organizaciji testiranja za zaposlenike koji nemaju COVID potvrdu.

Vijećnik Ivica Glibo (MOST) postavio je pitanje oko zapošljavanja osoba s invaliditetom u gradu Kutini. Naglasio je kako oni imaju problema sa zapošljavanjem, a kako postoji kvota koja bi se trebala ispoštovati kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Gradonačelnik Zlatko Babić odgovorio je kao Kutina ima puno udruga koje rade s osobama s invaliditetom i općenito socijalno osjetljivim skupinama. Odgovara kako se sigurno može napraviti više po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, te ističe kako bi na to trebalo podsjetiti sve koji traže radnike, bilo tvrtke, ustanove, trgovačka društva, da se i osobe s poteškoćama mogu zaposliti na adekvatnim radnim mjestima.

Vijećnica Ivana Masnec (HDZ) postavila je pitanje može li se u Ilovi izgraditi dječje igralište pored mjesnog doma budući da djeca u Ilovi nemaju mjesnog igrališta. Tom je prilikom u ime mještana Ilove pohvalila radove na uređenju mrtvačnice parkirališta oko mjesnog groblja. Vijećnica je dobila odgovor da je izgradnja dječjeg igrališta oko mjesnog doma u planu za sljedeću godinu.

Vijećnica Jasminka Molnar (SDP) postavila je pitanje može li se vezano uz deponiju fosfo gipsa oformiti stručno tijelo kako bi taj elaborat bio što sigurniji za građane, te hoće li grad morati vratiti dio sredstava obzirom da ima informaciju da reciklažno dvorište neće postići potreban broj tona recikliranog otpada.
 Vezano uz Deponiju fosfo gipsa gradonačelnik je odgovorio da je dobio više upita građana u zadnje vrijeme o odlaganju otpada neugodnog mirisa koji se vozi i u poslijepodnevnim, a i noćnim satima. I Sindikat EKN-a na to je upozorio pismom. Održana je tribina na tu temu gdje je prezentirano da se tamo radi test kako bi se vidjelo kako će se u budućnosti odvijati proces zatvaranja deponije, tako da postoji sumnja oko tih pitanja i dozvola. Konstatirano je kako se može uputiti dopis prema inspektoru zaštite okoliša te da oni provjere što se tamo radi i da se traži mišljenje Ministarstva kada i na koji način će se pristupiti toj sanaciji. „To je objekt koji se nalazi na rubu Parka prirode Lonjsko polje i svi trebaju biti zainteresirani kako se upravlja deponijom“ – zaključeno je vezano uz tu točku.  
 

Što se tiče reciklažnog dvorišta i neispunjavanja potrebne kvote zbrinutog otpada Babić navodi da je bilo više sastanaka s direktoricom Eko Moslavine po tom pitanju. Rekao je da je moguće da će Grad morati platiti sredstva zbog nepostignute dovoljne količine recikliranog otpada. Zaključio je kako je reciklažno dvorište predano na upravljanje Eko Moslavini, a za neispunjavanje kvote zbrinutog otpada rekao je kako odgovornom smatra direktoricu poduzeća.