Zbog radova na trgu moguća pojava buke

Obavještavamo građane Grada Kutine na mogućnost povećane buke prilikom izvođenja radova na izgradnji nove zgrade pored Trga dr. Franje Tuđmana u Kutini u vremenskom periodu od 23. -25.11.2021. godine u kasnijim satima.
Radovi na zaglađivanju betona biti će izvođeni izvan uobičajenog radnog vremena.