Završeno uređenje groblja u Međuriću

U Međuriću je dovršeno uređenje mjesnog groblja. Radovi su obavljeni na inicijativu i uz sudjelovanje mještana Međurića i Banove Jaruge. Dobrovoljnim radom i donacijama građani su sudjelovali sa 170 tisuća kn, a toliko je u radove uložila i gradska tvrtka Komunalni servisi Kutina.
Mareko Perinović, predsjednik MO Banova Jaruga zahvalio je Gradu Kutini i Komunalnim servisima na suradnji i pomoći u uređenju groblja te mještanima Banove Jaruge i Međurića, jer bez njihovog sudjelovanja ovi radovi ne bi bili izvedeni.
“Ovi radovi zaista puno znače stanovnicima oba naselja, što smo naročito mogli čuti u povodu blagdana Svih svetih” rekao je predsjednik Mjesnog odbora Međurić Zlatko Stjepanek.
“Komunalni servisi Kutina doprinijeli su u materijalu i stručnoj podršci s oko 170 tisuća kn za uređenje groblja, dok su barem toliko doprinijeli i sami mještani, bilo radom, bilo privatnim donacijama. Ovim radovima uređeno je područje oko križa, riješena je odvodnja, asfaltiran je prilaz križu i prema starom dijelu groblja te su postavljena i dva nova križa”, dodao je direktor Komunalnih servisa Kutina Krešimir Lenić.
Gradonačelnik Zlatko Babić iskazao je zadovoljstvo učinjenim. “Najveći doprinos su dali sami mještani Banove Jaruge i Međurića kojima stvarno čestitam na ovom djelu. Danas je jako teško okupiti ljude da na temelju dobrovoljnog rada nešto ovako naprave i time je njihov rad još značajniji. Zaista su napravili velik posao”, zaključio je gradonačelnik Babić.