Reknstrukcija državne mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u Kutini

U Kutini je u ulici Kneza Ljudevita posavskog započelo postavljanje nove državne mjerne postaje za praćenje onečišćenja zraka. Riječ je o projektu Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda u kojem će biti obnovljena mreža mjernih postaja u cijeloj zemlji, a sufinancira se iz EU fondova.


Modernizacija postaja provodi se kako bi se ispunile sljedeće obveze:
zadovoljavanje minimalnog broja mjernih postaja po zonama i aglomeracijama koje su propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
dopune mjerenja na mjernim mjestima razine 1 i uspostava mjernog mjesta razine 2 sukladno EMEP-u
ispunjenja uvjeta kvalitete podataka jer će se zamijeniti oprema bez tipskog odobrenja opremom koja je tipski odobrena (za one onečišćujuće tvari za koje takva oprema postoji)
osiguranja minimalnog obuhvata podataka.
Ovisno o tipu postaje (urbana ili pozadinska postaja) obavljat će se Zakonom o zaštiti zraka propisana mjerenja onečišćujućih tvari u skladu s Programom mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka s ciljem postizanja uvjeta propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.
Poboljšana kontrola kvalitete zraka doprinijet će lakšem donošenju odluka o mjerama zaštite zraka koje će rezultirati smanjenjem broja smrtnih slučajeva, smanjenjem oboljenja (glavobolja, astma, upala pluća, druge respiratorne bolesti, srčani udar) i njihovih troškova liječenja te ostalih popratnih troškova. Rješavanjem ovog središnjeg problema projekt doprinosi i rješavanju općeg cilja, odnosno modernizacijom mreže za trajno praćenje kvalitete zraka unaprijedit će se sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj i Europi sukladno Direktivi 2008/50/EZ, Direktivi 2015/1480 i Direktivi 2004/107/EZ.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta AIRQ je 125.123.500,00 kn, od toga 85 % financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % Republika Hrvatska iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.