Okrugli stol – stručnjaci o drvenoj tradicijskoj arhitekturi

U OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji održan je Okrugli stol na temu drvene tradicijske arhitekture i korablji. Među stručnjacima koji su održali ovo predavanje bila je i kutinska etnologinja Slavica Moslavac.
 Svatko je sa stanovišta svoje struke govorio o vrijednostima objekata – drvenih kuća, korablji tipičnih za ovaj kraj.  Prof. Davor Salopek prezentirao je logiku i primjere gradnje i obnove starih tradicijskih kuća te dao i svijetli pogled u budućnost. S kćerkom arhitekticom Zrinkom Salopek osmislio je Novu korablju u duhu tradicije za obnovu nakon potresa.

 Etnologinja Slavica Moslavac dala je uvid u primjere tradicijske gradnje područja Banovine, Moslavine i Hrvatske Posavine te nakon prezentacije o građi i izvedbenim elementima drvenih kuća govorila o običajima i tradicijama koje su se dijelile i živjele u družinskim hižama. Naglasila je i kako su danas elementi drvene arhitekture poput trijemova ili ganjaka pravi ostaci prošlosti i čuvari tradicijskog graditeljstva. U svom izlaganju približila je i mnoge etno sobe koje pružaju uvid u život naših predaka.  Profesorica povijesti umjetnosti Ljiljana Lekanić-Kljaić osvrnula se tom prilikom u svom opširnom izlaganju na korablje u likovnoj umjetnosti.  
U glazbenom dijelu programa nastupio je vokalni ansambl Rusalke.