Sindikat DZ Kutina protiv spajanja DZ Kutina, Sisak i Petrinja u DZ SMŽ

PROTIV SPAJANJA DZ KUTINA, DZ SISAK I DZ PETRINJA U DZ SMŽ
Sindikati Doma zdravlja Kutina ne prihvaćaju prijedlog Sisačko-moslavačke županije o provođenju statusne promjene pripajanja Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjene naziva u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije.
Prije upućivanja predmetne Odluke u proceduru donošenja, sindikati Doma zdravlja Kutina traže sastanak s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije radi rasprave o opravdanosti donošenja navedene Odluke – napose vezano uz financijske pokazatelje opravdanosti iste.
U priopćenju za javnost sindikat podsjeća kako je „u razdoblju od 01. 04. 2003. godine do 31. 08. 2007. godine kao javna ustanova djelovao je Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije koji je obuhvaćao sva 3 gore navedena doma zdravlja . Organizacijska struktura koju predlaže Sisačko-moslavačka županija postojala je i prije , te ista nije novina, a pokazala se financijski neodrživom i neopravdanom te je stoga i došlo do razdvajanja Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u sadašnja 3 doma zdravlja.
Dom zdravlja Kutina je u jedinstveni Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije s danom 01. 04. 2003. godine ušao kao financijski pozitivan, a po razdvajanju s danom 31. 08. 2007. godine raspodjelom obveza naslijedio je financijski minus od cca 4 mil 500 tisuća kuna.
Obzirom da Sisačko-moslavačka županija kao osnivač domova zdravlja na području Sisačko-moslavačke županije kao glavne razloge opravdanosti spajanja tri doma zdravlja u jedan jedinstveni navodi financijske uštede – smanjenje broja ravnateljskih plaća kao i smanjenje troškova rada Upravnih vijeća, sindiakt DZ Kutina zahtjeva da se na zatraženom sastanku omogući uvid u procjenu odnosno analizu financijskih izvješća, pokazatelja sukladno kojima je donesen zaključak da će se spajanjem domova zdravlja zaista ostvariti najavljivane financijske uštede, a koje bi opravdale prijedlog spajanja.

U zaključku Priopćenja za javnost Sindikat DZ Kutina zaključej kako se predloženim pripajanjem domova zdravlja pokušava riješiti trenutni status Doma zdravlja Sisak, odnosno njihov ogromni financijski minus, što nikako ne odgovara Domu zdravlja Kutina, jer se pripajanjem preuzimaju obveze – tako da će sve financijske obveze sadašnjeg Doma zdravlja Sisak zapravo postati problem predloženog jedinstvenog županijskog doma zdravlja – time ujedno i sadašnjeg Doma zdravlja Kutina.

Rukovodeća radna mjesta/položaji Doma zdravlja Kutina trenutno su sistematizirana na sljedeći način:
• ravnatelj ustanove (koji ujedno obavlja i poslove pravnika, Dom zdravlja Kutina nema zaposlenog pravnika)
• zamjenika ravnatelja (koji je ujedno i zamjenik ravnatelja za kvalitetu, ali primarno obavlja poslove radnog mjesta doktora specijaliste opće medicine)
• glavna medicinska sestra (koja ujedno obavlja i poslove medicinske sestre u patronaži),
dok bi spajanjem 3 doma zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije organizacijska struktura zahtijevala potpuno drugačiju sistematizaciju rukovodećih radnih mjesta/položaja, pa bi tako jedinstveni dom zdravlja morao imati barem:
• ravnatelja županijskog doma zdravlja
• pomoćnika ravnatelja za kvalitetu
• pomoćnika ravnatelja za pravne poslove
• pomoćnika ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove
• pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo
• voditelje ispostava (Kutina i Petrinja)
• glavnu sestru županijskog doma zdravlja,
što svakako, obzirom na trenutnu strukturu rukovodećih radnih mjesta/položaja u sva 3 županijska doma zdravlja, a uzimajući u obzir koeficijente složenosti poslova financijski ne opravdava donošenje predložene Odluke.

Vezano uz troškove Upravnog vijeća, a na kojima se također planiraju ostvariti uštede, obavještavamo kako Dom zdravlja Kutina za rad Upravnog vijeća mjesečno izdvaja iznos od 5.678,75 kuna, što na godišnjem nivou iznosi ukupno 68.145,00 kuna. Smatramo da bi ušteda ukidanjem našeg Upravnog vijeća bila neznatna u odnosu na sva nova radna mjesta/položaje gore navedene koji bi se otvorili osnivanjem jedinstvenog Doma zdravlja.
Također, napominjemo kako bi pripajanje donijelo i druge financijske troškove odnosno rashode kao što su:
• za sva službena vozila, obzirom na plan da bi sjedište jedinstvenog županijskog doma zdravlja bilo u Sisku, trebala bi se napraviti promjena registracijskih oznaka iz KT u SK
• troškovi vezani uz održavanje vozila (popravci, redovni servisi) – sukladno odredbama o javnoj nabavi biti će izabran najpovoljniji izvršitelj, što može značiti da se sva vozila sa područja sadašnjeg Doma zdravlja Kutina voze na servis u Sisak, ili obrnuto, da se sva službena vozila sa područja današnjih domova zdravlja Petrinja i Sisak dovoze na servis u Kutinu
• uvećanje putnih troškova svih nezdravstvenih djelatnika u sjedište predloženog jedinstvenog doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.