Objavljen javni natječaj za dodjelu godišnje nagrade i priznanja Grada Kutine

Grad Kutina uputio je javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2021. godinu. Priznanja će biti dodijeljena u vidu nagrade za životno djelo, za više godišnja postignuća važna za Grad Kutinu i njezine stanovnike.
  Godišnje nagrade Grada dodijelit će se za postignuća od važnosti za Grad i građane tijekom proteklog jednogodišnjeg razdoblja. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

Građani, vijeća mjesnih odbora, vjerske zajednice i pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima.
 Pravo predlaganja nemaju političke stranke, fizičke osobe same za sebe, te pravne osobe same za sebe kao i njihova tijela upravljanja. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU koji je objavljen na službenoj gradskoj stranici www.kutina.hr ili ga možete podići osobno u zatvorenoj kuverti do 30. rujna 2021 godine, na adresu:GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE – NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.
  Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 049.